คณะทำงานคลองหวายลิง-คลองครุประสานงานการระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมได้ดี

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - คลองหวายลิง1

หลังจากที่มีการตั้งกลุ่มประสานการทำงานผ่านทางไลน์โดยใช้ชื่อว่า   หวายลิง-คลองครุ  เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะถนนพระราม 2 เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จะทำให้น้ำท่วมขังถนน ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และหากมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็จะทำให้การระบายน้ำยากลำบากมากขึ้น     คณะทำงานคลองหวายลิง-คลองครุนี้  ที่ได้มีนายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์    ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ริเริ่มและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  ทั้งแขวงทางหลวงสมุทรสาคร  หมวดทางหลวงมหาชัย  หมวดทางหลวงบางโทรัด    หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ  ชลประทานจังหวัด  อบจ.สมุทรสาคร   เทศบาลนครสมุทรสาคร   อบต.ท่าทราย   อบต.นาดี   อบต.โคกขาม  และอีกหลายหน่วยงาน    มาร่วมสังเกตการณ์และบูรณาการทำงานร่วมกัน   ซึ่งคลองหวายลิง-คลองครุ เป็นคลองที่เชื่อมต่อกัน โดยผ่านพื้นที่ตำบลโคกขาม นาดี และท่าทราย

fm - คลองหวายลิง2

โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่บูรณาการร่วมกันทำงานในช่วงหน้าฝน หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้ช่วยกันปฏิบัติงานกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง  มีการดูเรดาร์พยากรณ์อากาศล่วงหน้า หากพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนเข้ายังจังหวัดสมุทรสาคร  คณะทำงานชุดนี้ก็จะเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเพื่อเปิดปิดประตูน้ำคลองหวายลิง-คลองครุ  และเร่งสูบน้ำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามขอฝากถึงประชาชนอย่างทิ้งขยะลงพื้น เพราะจะทำให้ขยะปลิวไปติดปากท่อระบายน้ำ และจะทำให้การระบายน้ำนั้นช้าลงได้

fm - คลองหวายลิง4

fm - คลองหวายลิง5

fm - คลองหวายลิง3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว