กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ กระโดดเชือก1

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจโดยมีนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายมณฑป ผลาสินธิ์ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ นางลีนา  โชคศิริรัตนศิลป์ พร้อมคณะครูนักเรียนในระดับประถมศึกษาของเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ กระโดดเชือก2

โดยทางด้านดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร กล่าวว่าโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ เป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ตลอดจนห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็นกันมาก จึงต้องมีการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา อารมณ์ และร่างกาย กระโดดเชือกก็เป็นวิธีหนึ่งในการออกกำลังกาย ซึ่งไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องลงทุนสูง และใช้พื้นที่ไม่มาก นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งไปเผยแพร่ในโรงเรียนให้หันมาออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือก นอกจากนี้ยังต่อยอดไปสู่การแข่งขันได้อีกด้วย

สุเมธ/ภาพ/ข่าว