ชาวบ้าน 2 ตำบลตักบาตรล้างเท้าพระ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-ล้างเท้าพระ1

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย นั่นก็คือ วันออกพรรษา ซึ่งในสมุทรสาคร ก็ยังมีประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวรามัญที่ได้ทำสืบทอดกันมา นั่นก็คือ การตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ เนื่องในวันออกพรรษา ที่จัดขึ้นในสองตำบล คือ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว และชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ วัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ ที่ได้จัดขึ้นพร้อมกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ วัดคลองครุ ยังคงมีชายฉกรรจ์อาสามานอนเรียงให้พระภิกษุเดินเหยียบที่หลังก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ ซึ่งกิจกรรมของชาวรามัญในตำบลท่าทราย ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชุมชนอีกครั้ง

tp-ล้างเท้าพระ4

tp-ล้างเท้าพระ5

tp-ล้างเท้าพระ6

ส่วนวัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว ก็ยังมีประชาชนมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการแต่งกาย ส่วนใหญ่ก็จะนุ่งขาวห่มขาวและมีสไบมอญ เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายที่สำคัญของชาวมอญรามัญ ขณะที่ดอกไม้ที่นำมาตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในท้องถิ่น และมีความสวยงาม คงทน เหมาะแก่การนำไปบูชาพระพุทธรูปในโบสถ์  โดยบรรยากาศนั้น เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน ทุกคนก็จะนำดอกไม้ที่เตรียมมาขึ้นบรรจบที่หน้าผากตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะนำใส่ลงไปในย่ามของพระ และให้พระเหยียบบนผ้าที่ปูรองรับเท้า แล้วใช้น้ำที่บรรจุในภาชนะค่อยๆรดลงไปที่เท้าของพระเป็นการล้างเท้าทำความสะอาดให้กับท่าน ก่อนที่จะเข้าไปสวดมนต์เย็นในโบสถ์

fm - ล้างเท้าพระ-06

fm - ล้างเท้าพระ-02

fm - ล้างเท้าพระ-05

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี