แถลงทิศทางการท่องเที่ยว ประจำปี 2563

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp-ททท1

ที่บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม แถลงทิศทางการทำงานด้านการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีพันธมิตรทางการท่องเที่ยว อาทิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม/ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

tp-ททท2

โดยนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการเด่น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “สมุทรสงคราม มนต์เสน่ห์ เมืองสายน้ำสามเวลา” โครงการ “ปั่นเพลิน เดินชิม ริมวารี Plus” และ โครงการ “แม่กลอง River Run”

tp-ททท3

สำหรับโครงการ “ปั่นเพลิน เดินชิม ริมวารี Plus” เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งสองจังหวัดคือสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ใช้เวลาท่องเที่ยวในสองจังหวัดนี้ให้นานขึ้น  อาทิ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกรุงเทพฯ สมุทรสาครและสมุทรสงคราม ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำท่าจีน (วัดใหญ่จอมปราสาท/ศาลพันท้ายนรสิงห์) และชิมอาหารถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเป็นต้น

tp-ททท5

โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยรวมให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 ซึ่งหลังจากที่ได้แถลงทิศทางการดำเนินงานเสร็จแล้ว จึงมีการเลี้ยงสังสรรค์ และจับของรางวัล ซึ่งครั้งนี้จัดงานภายใต้คอนเซ็ป “มนรักลูกทุ่ง” ซึ่งบรรยายกาศก็เป็นไปด้วยความสนุกและอบอุ่น

tp-ททท4

เอเซีย/ภาพ พรเพ็ญ/ข่าว