สวดมนต์ข้ามปี

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-สวดมนต์1

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563 โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้ามไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งในปีนี้นั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ ให้นำมาจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดในจังหวัดสมุทรสาคร 110 วัด

tp-สวดมนต์3

สำหรับวัดศูนย์กลางของจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 21:00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง หรือวัดที่อยู่ใกล้บ้าน

tp-สวดมนต์4

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว