สภาพการจราจรถนนพระราม 2 รถมากแต่ยังคล่องตัว

WEB-02

s - สภาพการจรจร-01

เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2562สภาพการจราจรถนนพระราม 2  ในเขตรับผิดชอบของจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏว่า ประชาชนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดไปทางพื้นที่ภาคใต้มากแล้ว ส่งผลให้ปริมาณรถบนถนนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ เริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ยังคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้ที่ 80 – 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนขาเข้ากรุงเทพฯ ปริมาณรถน้อย ทั้งนี้คาดว่าปริมาณรถบนถนนพระราม 2 (ขาออก) จะมีมากไปตลอดทั้งวันของวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ

s - สภาพการจรจร-02

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นบนถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร และ สภ.บางโทรัด ก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไว้คอยอำนวยความสะดวกบนท้องถนน และพร้อมรับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังสนธิความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหากเกิดกรณีอุบัติเหตุจะได้เข้าคลี่คลายสถานการณ์และคืนพื้นผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้การจราจรเคลื่อนที่ไปได้เรื่อย ๆ ไม่ถึงกับหยุดนิ่ง

s - สภาพการจรจร-03

ขณะที่ในส่วนของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ที่กำลังทำการก่อสร้างขยายถนนจาก 10 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 14 ช่องจราจร จนเกิดปัญหารถติดอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น มาถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร หยุดทำการก่อสร้างชั่วคราวระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563  พร้อมกับเก็บอุปกรณ์และสิ่งกีดขวางการจราจรออกก่อน เพื่อคืนพื้นผิวจราจรที่มีความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะใช้ได้รวม 12 ช่องจราจร คือ ขาเข้ากรุงเทพฯ 6 ช่องจราจร และขาออกกรุงเทพฯ 6 ช่องจราจร นอกจากนี้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ยังได้ตั้งศูนย์อำนวยการร่วม หรือ One Transport ที่บริเวณหน้าหมวดทางหลวงมหาชัย มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว Mobile Service พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อีกด้วย

s - สภาพการจรจร-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว