แถลงข่าวงานไหว้เจ้าเก้าศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - งานไหว้เจ้า 9 ศาล-01

ที่โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครสมุทรสาคร นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายชวลิต วัฒนชัย ผู้แทนศาลเจ้า 9 ศาล เภสัชกรหญิงอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และนายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจร่วมแถลงข่าว งานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562” โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

s - งานไหว้เจ้า 9 ศาล-03

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน และกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เริ่มผนวกรวมการเชิญชวนประชาชนให้มาเยี่ยมชมสักการะศาลเจ้าจำนวน 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่สองทั้งฝั่งท่าฉลอมและฝั่งมหาชัย โดยจุดเด่นของงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครนั้น อยู่ที่การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของศาลเจ้าต่างๆ พิธีกรรมโบราณซึ่ง หาชมได้ยากในปัจจุบัน และมีรถพาไปสักการะในวันเดียวไหว้ได้ครบทั้ง 9 ศาล โดยกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ, การตรวจสุขภาพ นิทรรศการอาหารปลอดภัย และคัดกรองโรคเบื้องต้นผู้มาร่วมงาน และจุดเด่นอีกอย่างคือการออกร้านขายอาหารเจมากกว่า 50 ร้าน รวมทั้งประชาชนผู้มาร่วมงานบุญที่ไหว้เจ้าครบ9ศาลจะได้รับเหรียญมงคล อีกด้วย

s - งานไหว้เจ้า 9 ศาล-04

สำหรับการจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2562” จะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน2562- 7 ตุลาคม 2562  ถือเป็นเทศกาลแห่งการ อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มกายแล้วยังเป็นการบำเพ็ญมหาทานครั้งใหญ่ จึงขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมไหว้เจ้า 9 ศาลและร่วมกันรับประทานอาหารเจกว่า 50 ร้านค้าที่มีการควบคุมคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2562 บริเวณอาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร .มหาชัย .เมือง .สมุทรสาคร

s - งานไหว้เจ้า 9 ศาล-05

s - งานไหว้เจ้า 9 ศาล-06

สุเมธ /ภาพ/ข่าว