งานเกษียณอายุราชการ

WEB-02

s - เกษียนราชการ-01

ที่โรงเรียนเอกชัย ทางโรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน ร้อยดวงใจ เอกชัย สานใยรัก ให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ได้แก่ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย, นายวิชาญ ดอนสุวรรณ, นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริ และนางโฉมพรรณ สุภาพ โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนเอกชัย และนักเรียนซึ่งเป็นศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

s - เกษียนราชการ-02

โดยภายในงานทางพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้มากล่าวกล่าวสัมโมทนียกถา ให้กับผู้ร่วมงานพร้อมกับมีการแสดงของนักเรียน จากนั้นได้มีพิธีมอบมาลัยและรดน้ำมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน สำหรับการจัดงานวันเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูของโรงเรียนเอกชัย ที่ได้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเป็นการร่วมแสดงความความยินดีและชื่นชมในความสามารถและร่วมสร้างความภาคภูมิให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการได้อย่างมิรู้ลืม

s - เกษียนราชการ-03

s - เกษียนราชการ-04

s - เกษียนราชการ-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว