วันตำรวจ 2559

ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้นำเหล่าข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำพิธีถวายราชสุดดี      และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2559 จากนั้นได้มีการอ่านสาสน์ของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยกล่าวว่า วันตำรวจถือเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของตำรวจ ซึ่งก่อตั้งมานานนับศตวรรษ ตำรวจต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของ

Read more

เชิญสวดมนต์ถวายพ่อหลวง

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็คือ กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ทั้งนี้ประชาชนชาวสมุทรสาครสามารถร่วมสวดมนต์ที่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้  ด้วยการสวดบทสวดโพชฌงคปริตร  ซึ่งถือเป็นบทสวดที่ช่วยบรรเทาโรคภัยต่างๆ และมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล   โดยคุณผู้ชมสามารถหาบทสวดได้จากในเว็บไซต์ของมหาชัยเคเบิลทีวี  หรือจากอินเตอร์เน็ต   จากนั้นตั้งจิตให้สงบและสวดเป็นประจำ  หลังจากสวดเรียบร้อยแล้ว  ให้ตั้งจิตอธิษฐานและเอ่ยพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น  หายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน  และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ไกรสร

Read more

ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ที่ห้องประชุมมูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม  ดร.สุนทร  วัฒนาพร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมการรับทราบข้อบังคับและแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐  ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ   พร้อมทั้งมีเหล่าคณะกรรมการเข้าร่วม เรื่องแรกในที่ประชุมประธานได้เชิญให้คณะกรรมการฯไปร่วมงานกฐินที่วัดกาหลง  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคมนี้  เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานผ้าพระกฐินให้ประธานสภาวัฒนธรรมฯเป็นผู้ไปทอดถวายที่วัดกาหลง   ส่วนรายรับ-รายจ่ายบัญชีกองทุนสืบสานวัฒนธรรมไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครมียอดยกมาจากปี ๒๕๕๙  จำนวน ๔๓,๕๕๓.๗๓

Read more

ประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน

นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ขึ้น  ที่ห้องประชุมโรงเจฮะน่ำตั๊ว หมู่ที่ 2 ต.สวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมประธานได้แจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการตามแผนงานตามข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน และได้ขอขอบคุณชมรมคนรักในหลวงที่มาร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติที่วัดใหม่หนองพะอง  เมื่อวันที่ 2

Read more

นางสาววันเพ็ญ วงษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้งให้ผู้ใช้รถได้ทราบว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดได้เพิ่มช่องทางการให้บริการตรวจสภาพรถและรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยจะเปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถที่ไม่สามารถมาชำระภาษีได้ในเวลาราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายการให้บริการรับชำระภาษีและสามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้น ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจึงเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 3 ของเดือนตุลาคม และต่อไปคือเดือนธันวาคม 2559 และในพ.ศ.2560 จะเริ่มในเดือน มกราคม

Read more

สมาคมการประมงเตรียมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

การประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพรเกียรติ ของสมาคมการประมง ได้จัดขึ้นที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร โดยมีนายกำจร ตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครเป็นประธาน ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอ่าวไทยตอนบน ซึ่งโครงการนี้ทางสมาคมการประมงจะเริ่มทำเป็นครั้งแรกในนามของสมาคมการประมงเอง โดยจะบูรณาการร่วมกับอีกสองหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อจะนำไปปล่อยที่ปากอ่าว เพราะปีก่อนจะทำร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือไม่ก็เป็นการแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชาวประมงไปปล่อยกันเอง แต่ครั้งนี้ ทางสมาคมจะดำเนินการเอง

Read more

คัดเลือกสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

การประชุมระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชนตำบล ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด โดยมีนายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานที่ประชุมระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุม  การประชุมในครั้งนี้มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผังเมืองรวมของจังหวัด จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องที่สำคัญก็คือ การรับรองกติกาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มีการร่างขึ้นไว้ทั้งหมด 27 ข้อ และจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Read more

วงแอดติจูด เยือนเอ็มซี.

เมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มศิลปินวงแอดติจูด สังกัดค่ายลัสเตอร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ได้เดินทางมายังคลื่นวิทยุเอ็มซี.เรดิโอ 95.25 เอฟเอ็ม. เพื่อมาโปรโมทซิงเกิ้ลล่าสุดของพวกเค้า ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลที่สองแล้ว กับเพลงที่มีชื่อว่า แค่หนึ่งคโดยเพลงนี้หนุ่มๆวงแอดติจูด ได้ช่วยกันแต่งเนื้อร้องทำนองเองทั้งหมด แต่ก่อนหน้านั้นหนุ่มๆแอดติจูดก็เคยมาฝากซิงเกิ้ลแรกกันที่คลื่นเอ็มซี.เรดิโอแล้วครั้งหนึ่งคือเพลง อย่าถาม สำหรับเพลง แค่หนึ่งคน ถ้าพูดถึงชื่อเพลง   จะบ่งบอกได้ถึงคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตที่ผ่านมา  เคยผิดหวัง เคยเสียความรู้สึกกับความรัก

Read more

พม่าคลั่งปีนต้นไม้

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีคนปีนต้นไม้ภายในสนามเด็กเล่นสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครไปที่เกิดเหตุพบนายหม่องโซ อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นคนงานรับจ้างอยู่ในพื้นที่  ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ได้ถอดเสื้อปีนขึ้นไปอยู่บนต้นจามจุรี ที่มีความสูงประมาณ15 เมตร โดยได้ปีนไปห้อยโหนอยู่บนต้นไม้พร้อมกับหักกิ่งไม้ลงมาด้านล่างเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจนนายหม่องโซ ได้ปีนลงมาอยู่บริเวณกิ่งไม้ด้านล่างจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันดึงกิ่งไม้และนำตัวลงมาได้สำเร็จ จากการสอบถามทราบว่าพม่าคนดังกล่าวมาอยู่ที่บริเวณสวนสุขภาพประมาณ4-5วันแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องเดินไปเดินมาพูดอยู่คนเดียว โดยก่อนเกิดเหตุช่วงสายก็ถอดเสื้อกระโดดลงไปในสระน้ำ

Read more

ไฟไหม้

เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 พ.ต.ท.รณเดช บุตรศรี สารวัตร (สอบสวน)  สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทพัฒนปพน ปิโตรเคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 76/8 หมู่ที่ 3 ต.ดอนไก่ดี

Read more

สวดมนต์

  ณ พระอุโบสถ วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พลตรีมณฑล ปราการสมุทร รองเจ้ากรมทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12

Read more

มอบตัว

กรณีคนร้ายขับรถชนพ่อเด็กอายุ 17 ปีแล้วหนี มีความคืบหน้าแล้ว โดย พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนี้ว่า นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดตามหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการติดตามหาหลักฐานในที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการนำรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บไปตรวจหาร่องรอยของการถูกชน ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด และยังมีการตรวจหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พอได้รูปพรรณสันฐานผู้ต้องสงสัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และคงต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามเบาะแสจากประชาชนที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจ วันนี้ทางผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเป็นคนขับรถคันดังกล่าวจริง ผู้ขับขี่ดังกล่าว  เล่าว่าคืนนั้นได้ชนคนจริงแต่มีความรู้สึกกลัวเลยหนีไปก่อนและหลังที่มีข่าวออกไปนั้นตนอยากจะมาขอมอบตัว

Read more
Page 503 of 520« First...102030...501502503504505...510520...Last »