ตรวจอาหารทะเลในตลาด

  การลงตรวจอาหารทะเลในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ 4 ตลาด ด้วยกัน ได้แก่ ตลาดมหาชัย ตลาด แม่พ่วง ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม โรงพยาบาล สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร

Read more

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท

  รถเคลื่อนที่โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบทได้มาให้บริการกันที่ อบต. คลองมะเดื่อ โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางด้านนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการให้บริการในครั้งนี้ ซึ่งก็มีนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 640 คนที่จะได้รับการตัดแว่นสายตาใหม่ให้ฟรี โดยโครงการนั้นจะให้แต่ละโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองนักเรียนแต่ละคนก่อน หากพบนักเรียนรายใดมีปัญหาทางสายตาก็จะส่งตัวมาตรวจกันในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อประเมินความบกพร่องทางสายตาอย่างละเอียด วันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งออกเป็นหลายจุด และตรวจวัดสายตาให้นักเรียนทุกคนอย่างละเอียด เสร็จแล้วก็จะตัดแว่นให้น้องๆกลับไปใช้กันแบบฟรี นับเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้เด็กๆนักเรียนในชนบทได้มีการรับรู้ทางการมองเห็นที่ดีขึ้น ไม่มีอุปสรรคในการเรียนหรือการดำเนินชีวิต

Read more

ผลการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะ

  สำหรับการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดและเข้มข้นเป็นพิเศษช่วงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจทะเบียน ตรวจอุปกรณ์ภายในรถ ตรวจสมุดประจำรถ และการรับผู้โดยสาร ซึ่งก็พบว่ารถตู้ทุกคันได้ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างไม่มีการรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และยังมีการกำชับว่าให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ส่วนเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับ ได้มีการใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกส่งมาให้ใช้ในการตรวจวัด ซึ่งจะต้องมีการกรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ขับลงไป และก็เป่า หลังจากนั้นเครื่องประมวนผลเสร็จก็จะแสดงผล และสามารถปริ้นผลการตรวจวัดได้ทันทีและให้ผู้ขับเก็บไว้เป็นหลักฐาน การตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดในเรื่องนี้ ซึ่งการตรวจนั้นจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำไปตลอดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สำหรับเรื่องการจัดระเบียบรถตู้นั้นตอนนี้ภาพรวมเรียบร้อยมากขึ้น

Read more

ครู…ไม่ธรรมดา

  เรื่องราวของครูที่นำเสนอในวันนี้กับชื่อตอนที่ว่า ครู…ไม่ธรรมดา คงเหมาะสมที่สุด เพราะครูกลุ่มนี้คือครูที่สอนเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครูที่เลือกมาเป็นครูสายนี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ เพราะพวกเขามีสิ่งที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไปหลายอย่าง ครูธันยกานต์ พวงทอง หรือครูเอ๋ ตัวแทนของครูที่นี่ ซึ่งเล่าให้ฟังว่า เหตุผลที่ตนเองมาเป็นครูสอนเด็กพิเศษ เพราะว่าเขาต่างจากเด็กอื่นๆ หากเขาไม่มีครูที่เข้าใจเขา หากเขาไม่ได้รับการสอน การฝึกฝน เขาจะขาดโอกาสอีกหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะพวกเขาควรจะมีชีวิตที่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

Read more

ชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นน้ำจากขยะเหม็นเน่า

  ชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี  ว่าบริเวณริมถนนเทศบาล 8  ตรงข้ามเยื้องศูนย์ฮอนด้ามหาชัย  มีน้ำจากขยะขังอยู่ริมถนนส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากผู้ที่นำถุงขยะมาทิ้งมีน้ำรั่วไหลจนเกิดการสะสมหมักหมม                      รถเหยียบย่ำไปมา  ทำให้ประชาชนที่อาศัยแถบนั้น  และที่สัญจรไปมาทนกลิ่นเหม็นไม่ไหว จึงวอนขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ ลงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วย หรือผู้ที่นำขยะมาทิ้งจุดนี้ อย่าทิ้งขยะที่มีน้ำมาด้วย ได้โปรดนำน้ำออกให้หมดก่อน  เพราะหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ต่อไป                   จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นรำคาญต่อผู้อื่น

Read more

โอกาสที่ยังเข้าไม่ถึง

นี่ก็คือภาพของศูนย์เรียนรู้ทักษะวัฒนธรรมกลุ่มมหาราชาธรรมาธิราช ที่ตั้งอยู่หลังวัดเจษฎาราม โดยทางวัดเอื้อเฟื้ออาคารหลังนี้ให้ ที่แห่งนี้เปิดมาแล้วประมาณ 7-8 ปี โดยมีครูนาวิน หงสาเจริญ ครูชาวมอญเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันที่นี่มีเด็กๆกว่า 20 คน เป็นชาวมอญและกะเหรี่ยง อยู่ได้โดยเงินของผู้ปกครองที่จ่ายให้เดือนละ 300 บาท เงินตรงนี้ต้องนำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟประมาณเดือนละ1,500 บาท และค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์เดือนละ 3,000

Read more

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา-อบจ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเข้าร่วมพิธีเกี่ยวข้าว ตามโครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนา โดยโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนานี้  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและ เยาวชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการปลูกข้าว ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่

Read more

แข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ของชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ มหาชัยฟลายอิ้งนี้ มีขึ้นที่สนามแข่งขันไกรวัตนุสสรณ์ โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายเชน เกิดไพบูลย์ ประธานชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ , นายธนกนก หงส์ประสงค์ ตัวแทนชมรม ผู้มีเกียรติ และสมาชิกของชมรมที่มาเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุในประเภทต่างๆ สำหรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนี้ ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ

Read more

เริ่มลงมือปูหญ้าเทียมหัวกะโหลกสนามกีฬา

  หลังจากที่ผ่านมาพื้นที่หัวกะโหลกหลังประตูฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้มีประชาชนมาเล่นฟุตบอลออกกำลังกาย  แต่สภาพพื้นสนามด้านหลังประตูไม่เหลือหญ้าแล้ว มีแต่พื้นดินเป็นฝุ่นฟุ้งกระจาย รบกวนผู้คนที่มาเดินวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีไอเดียในการปูหญ้าเทียมบริเวณหัวกะโหลกสนามฟุตบอลทั้งสองฝั่ง  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร    และตอนนี้ก็ได้เริ่มลงมือแล้ว โดยต้องขุดหน้าดินของเก่าออกทั้งหมด จากนั้นจะนำหินคลุกลงมาถมบดอัดให้แน่น ต่อด้วยเดินท่อระบายน้ำ  และขั้นตอนสุดท้ายคือการปูหญ้าเทียม  ส่วนสัญญาจ้างเริ่มวันที่ 7 มกราคม 2559 รวมระยะเวลาดำเนินการ

Read more
Page 2 of 212