หนุ่มรับจ้างโมโหถูกว่าขายยาบ้าเลยเตะหนุ่มใหญ่ดับ

  ร.ต.ท.บุญเลี้ยง วันสามง่าม พนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุมีการทำร้ายกันเสียชีวิตที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงรายงานให้ พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร พบศพนายนายสมชาย จันทร์บางยาง อายุ 53 ปี

Read more

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพี่อให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และเห็นโทษของการตัดไม้ทำลายป่าและภัย ธรรมชาติที่ทำให้ป่าลดจำนวนลง ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า

Read more

ลำไยพวงทองของดีบ้านแพ้ว

  ของดีเมืองเกษตรบ้านแพ้วมีหลายอย่างให้เลือกชิม และนี่แหละค่ะคือของดีของลานเกษตรบ้านแพ้ว ที่ตอนนี้กำลังออกลูกดกเต็มต้น จนต้องใช้ไม้ค้ำกิ่งเอาไว้ เพราะไม่อย่างนั้น กิ่งหักแน่ๆ เพราะแค่ช่อเดียวก็หนักกว่า 2 กิโลกรัมแล้ว สวนลำไยนี้เป็นของนายกิมฮง ตรีพิศาล หรือสวนกิมฮง ที่ปลูกลำไยไว้ราว 20 ไร่ หากนับเป็นต้นเจ้าของบอกว่ามีประมาณ 800 ต้น ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จะออกผลกันช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงมิถุนายน

Read more

ผลสัมฤทธิ์โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น โดยเสริมเอากิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการศึกษาเข้าไปในทุกวัน โดย 10 โรงเรียนเป้าหมายจะต้องมีการจัดกิจกรรม เสริมเพิ่มทักษะ และต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและเสริมกับการเรียน เช่น กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การฝึกอาชีพ แต่จะต้องไม่กระทบเวลาเรียนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนค่อยๆปรับแก้ไขจนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและเข้าที่เข้าทาง จากการสอบถามไปยังศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Read more

ล้งวอนรัฐช่วยเหลือ

  จากประกาศของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ที่มีมติให้สถานประกอบการต่อเนื่องประมงหรือห้องเย็น ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องหยุดรับซื้อกุ้งเนื้อหรือส่งวัตถุดิบให้สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศที่ออกมานี้ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของล้งต่างๆ กว่า 300 แห่ง ที่รับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นสมาชิกของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยประมาณ 40 – 50 แห่ง นายอาคม

Read more

ความฝันของเด็กต่างด้าว

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญวัดโคก นับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างฝันให้กับเด็กข้ามชาติ ที่ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในสมุทรสาคร เพราะพ่อแม่ต้องมาทำงานที่นี่ แต่เดิม ตรงนี้ยังเป็นเพียงอาคารไม้เก่าเล็กๆ น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก แต่ตอนนี้ศูนย์แห่งนี้มีอาคารหลังใหม่แล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองและทางวัดโคก ที่ได้รวมรวมเงินมาช่วยกันสร้าง อาคารหลังนี้ใช้เวลาสร้างราว 2 ปี และเพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานนี้ ตัวอาคารเป็นปูน ยกพื้นสูงหนีน้ำ หลังคามุงจากเพราะต้องการให้โปร่งสบาย จะได้ไม่ต้องใช้พัดลม อาคารใหม่มีสองห้อง กว้าง

Read more

เรือขนาดเล็กขอรัฐช่วยเหลือ

กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรืออวนรุนขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ตันกรอส ออกมาขอความเห็นใจจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะตั้งแต่ที่โดนคำสั่ง คสช.ให้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับเรือขนาดอื่นๆที่พอจะเห็นความหวังมาบ้างแล้ว  ตัวแทนเรืออวนรุนขนาดเล็กบอกว่า ตอนนี้ทางภาครัฐสั่งให้หยุดการจับสัตว์ทุกชนิด ให้ทำได้เพียงแต่การรุนเคยเท่านั้น และในปีหนึ่งๆนั้น จะมีฤดูที่หาเคยได้ก็ประมาณ2-3เดือน และก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะหาได้มากน้อยแค่ไหน  แน่นอนว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตทั้งปี ไม่เหมือนกับก่อนที่จะโดนสั่งหยุดที่ยังออกเรือไปหากุ้งหอยปูปลาได้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ออกไปไกลเกิน 3000 เมตร เพราะศักยภาพเรือออกไปไกลไม่ได้อยู่แล้ว

Read more

ประโยชน์ใช้สอยที่จะได้จากพื้นที่เขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

  หากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้ว จะสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย  โดยทางเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้รับ              ไม้ต่อจากโยธาธิการและผังเมือง จะบริหารจัดการพื้นที่นี้อย่างไร ติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ เทป            เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559ที่ผ่านมา เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ประเดิมใช้พื้นที่ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมใหญ่ในการให้ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่  ซึ่งทำให้ประชาชนที่               มาร่วมงาน ต่างรู้สึกชอบใจ เพราะพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด

Read more

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี

  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว พระครูสาคร พิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยศิษยานุ ศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือ หลวงพ่อบุญ ธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยในการนี้ได้นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต

Read more

ความคืบหน้าปรับปรุงรถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง

  หลายคนก็ต่างรอคอยว่าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองจะเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายช่างผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้การทำงานสะดวกแล้ว เพราะหมดช่วงฝน จึงเข้าพื้นที่ได้ง่าย การวางรางใหม่นั้น จากกึ่งกลางที่นาขวางไปทางแม่กลอง ได้มีการวางหมอนคอนกรีต วางราง และเทหิน ไปเกือบจะถึงตลาดร่มหุบแล้ว ส่วนจากนาขวางมาทางมหาชัยนั้น วางหมอน ราง และเทหินมาจนถึงบางกระเจ้า ถัดจากบางกระเจ้าไปจนถึงบางโทรัก ได้เพียงวางหมอนกับราง ยังไม่ได้เทหิน

Read more
Page 1 of 212