สสจ.ทำดีเพื่อพ่อ

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ปลูกต้นดอกแก้ว ที่บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานสาธารณสุข เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ของพ่อ และหลังจากนั้น ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย เสร็จแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ได้เขียนปฏิญาณตนการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นจึงได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนที่ได้เลื่อนตำแหน่ง คือนายจักษวัฎ จุลสวัสดิ์  และนายรักษ์พล ถาวรธิรา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ต่อด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับตำบลที่ได้รับรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดี ทั้ง

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์บริเวณใต้สะพานต่างระดับตรงตลาดนัดต้นสน เพื่อเป็นการคืนพื้นที่ทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการให้ประชาชนเห็นเป็นตัวอย่างว่าหน่วยงานราชการนั้นสนใจปัญหาของบ้านเมืองและไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหาบางเรื่องอาจล่าช้าเพราะติดขัดปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่างเช่นกรณีนี้ หน่วยงานราชการได้พยายามติดต่อเจรจากับเจ้าของผู้ประกอบการหลายครั้งหลายคราแล้ว

Read more

ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๙  พร้อมทั้งมีเหล่าคณะกรรมการ  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เป็นการสรุปผลหลังสิ้นปีบัญชี  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยได้มีการรายงานถึงฐานะทางการเงิน  ซึ่งในปี 2559 นี้ พบว่า

Read more

วิเคราะห์ดิน

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองตัน  เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  ได้มาจัดการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มดินปุ๋ยชุมชนของตำบลคลองตัน โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้นำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 จาก 2.6 ล้านตันในปี 2543 และเป็น 4.3 ล้านตันในปี 2550  ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นไม่มากนัก  และต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 25  ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีให้ 

Read more

นันทนาการผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ   โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้งนี้นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ยังได้มาพบปะทักทายผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันทำกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ ในการร่วมกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรสาครมีความเข้มแข็ง ภายในกิจกรรมได้มีการสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้สูงอายุ    

Read more

รื้อ – ย้าย เสร็จแล้ว

หลังจากที่ปฏิบัติการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์ที่มีผู้ประกอบการนำมาวางรุกล้ำทางเท้าบริเวณใต้สะพานต่างระดับสมุทรสาครตรงตลาดนัดต้นสน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน จนเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ที่ได้สนธิกำลังกันรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์  เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าและภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ซึ่งได้เคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมองจากภาพแล้วถือว่าโล่งตามากเลยทีเดียว ผิดกับแต่ก่อนที่ภูมิทัศน์บริเวณนี้  ดูรกทึบไปหมด  ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งโครงหลังคารถยนต์ทั้งหมดได้นำไปไว้ที่หมวดทางหลวงมหาชัย   เป็นการยึดและขนย้ายที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้อำนาจตาม พรบ.ทางหลวงในการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  และศาลได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ

Read more

ประชุม กรอ. สค.

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  โดยประเด็นสำคัญมีการหารือถึงการสำรวจที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนเอกชัย-ถนนพระราม 2    เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร   ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมา 10 ปีแล้ว  ดำเนินการในรูปแบบของการจัดรูปที่ดิน  และได้มีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่โครงการจะต้องตัดผ่าน ก็ได้มีการยินยอมทั้งหมด แต่มีเจ้าของที่ดินเพียง 1 รายเท่านั้นที่ไม่ยอม  โครงการดังกล่าวจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมจึงระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไป

Read more

ปิดพื้นที่ก่อสร้างลานวัฒนธรรม

สำหรับการปรับปรุงลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม  หรือบริเวณสนามเทนนิส สนามแบดมินตันเก่า ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในขณะนี้ได้มีการปิดทางเข้าด้านหน้าแล้ว โดยจะไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าออก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานและเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยรถยนต์ที่จะวิ่งมาทางนี้จะต้องอ้อมไปทางสถานีตำรวจน้ำแล้วไปออกด้านหลังที่ติดกับสวนสาธารณะ วิ่งตรงไปออกบริเวณข้างศาลจังหวัด จากการปิดพื้นที่จุดนี้ก็ทำให้พื้นที่ที่เคยอนุญาตจอดรถได้ชั่วคราวหายไป ซึ่งหากใครที่ต้องการหาที่จอดรถ ต้องไปใช้ลานศาลากลางกับวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซึ่งในช่วงเช้าของหยุดนี้ ก็ทำให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างติดขัด เพราะมีรถวิ่งเข้ามาหาที่จอดตรงนี้กันตลอดเวลา ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ที่แวะมาซื้อของในตลาดมหาชัย ที่ยังไม่ทราบข่าวการปิดพื้นที่ตรงนี้ โดยตรงจุดนี้จะเหลือที่จอดบริเวณหน้ากำแพงป้อมเท่านั้น    ส่วนเรื่องการขุดแนวป้อมเพื่อดูโครงสร้างนั้น ตอนนี้ก็ได้ขุดบริเวณหน้าป้อมไปอีกหนึ่งจุด

Read more

พัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

การแข่งขัน The third Samutsakhon rally หรือโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จาก อบต.โคกขาม อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.บางหญ้าแพรก มูลนิธิทั้งหมดในจังหวัด รวมจำนวนทั้งหมด 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 13

Read more

เทศบาลตำบลหลักห้า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแกนนำเยาวชน ของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้จัดขึ้นโรงเรียนบ้านดอนไผ่ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลหลักห้า วัดปทุมทองรัตนาราม โรงเรียนบ้านดอนไผ่ และชุมชนปทุมทองพัฒนา โดยกิจกรรมนั้น เริ่มต้นด้วยการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ชุมชนสะอาด ว่าชาวชุมชนจะสามารถทำให้ที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเองสะอาด น่าอยู่ น่ามองได้อย่างไร ซึ่งเรื่องง่ายๆก็คือ การรู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งขยะให้ลงถัง เพราะขยะที่ทิ้งลงพื้นมันก็จะกระจัดกระจาย

Read more

กิจกรรมผู้สูงอายุท่าจีน

ที่เทศบาลตำบลท่าจีน  นายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศบาลตำบลท่าจีน  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมผู้สูงอายุของโรงเรียนดอกลำดวนท่าจีนวิทยาลัย  ในเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า  และมีบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  และบริการนวดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยให้กับผู้สูงอายุด้วย ส่วนในเดือนนี้นั้น  ได้มีการสอดแทรกกิจกรรมการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยที่ลานสนามหญ้าของเทศบาลตำบลท่าจีนด้วย  โดยให้เหล่าผู้สูงอายุและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาว  และโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๑๐๐ คน  พร้อมกับการร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม  ที่สื่อถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และเป็นการร่วมกันถวายอาลัยและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ไกรสร

Read more

เยาวชนจิตอาสากู้ชีพ

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการเปิดงานการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   ในโครงการ  “๑๐๐ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ”  โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  และการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมทั้งมี ดร.ประพจน์  แย้มทิม 

Read more
Page 482 of 531« First...102030...480481482483484...490500510...Last »