กีฬา สพฐ.เกมส์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561” ระดับภาคกลาง ที่สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในฐานะประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งงานนี้ก็มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักกีฬา สพฐ.ทั้ง 20 จังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม โดยพิธีเปิดการแข่งขันนั้น ก็เป็นไปอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ทั้งวิธีการเปิดโดยให้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยิงธนูไปยังลูกโป่งที่มีตราสัญลักษณ์ สพฐ. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างมุ่งมั่นตามเป้าหมายของ สพฐ., การเดินขบวนพาเหรดจากทั้ง 20 จังหวัด และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบ การศึกษา มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา และจัดการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ขึ้น โดยในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน กีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับเขต, จังหวัด, ภาค และระดับชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งแบ่งการจัดการแข่งขัน ออกเป็น 5 ภูมิภาคและจังหวัดสสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ภาคกลาง มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 จังหวัด มีการแข่งขันใน 7 ประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, คีตะมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการพิเศษ และนักเรียนเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่     เปตอง และฟุตซอล ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเอง มีความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด

ส่วนสนามที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทนั้น ก็มีที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร, โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย, โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย, โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา, โรงเรียนวัดบางปิ้ง, โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม, โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม,โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน, โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดอ้อมน้อย, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙, เทศบาลตำบลนาดี, เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

tp-กีฬา2 tp-กีฬา3 tp-กีฬา4

เอเชีย  ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว