AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นี่เป็นภาพสะพานแดง จุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ตรงศาลเจ้ามัจฉานุ หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน พื้นไม้หลายจุดผุพัง จนเป็นช่องขนาดใหญ่ ราวไม้ด้านข้างก็โยกไปมา บางจุดก็พังไปแล้ว  เสาไม้บางต้นก็ผุ แต่ยังพอเดินชมวิวได้  ซึ่งนี้ไม่ใช่การชำรุดที่เกิดขึ้นครั้งแรก เพราะที่ผ่านมา สะพานนี้ชำรุดมาแล้วบ่อยครั้ง และเคยมีคนตกลงไปด้วย สำหรับครั้งนี้นับว่าเป็นการชำรุดที่มากกว่าครั้งก่อนๆ จนเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว ตอนนี้ทางมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้สนับสนุน งบประมาณ จำนวน 64,000 บาท ให้มาซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดก่อน เพราะต้องทำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ การซ่อมแซมนั้นได้ลงมือทำตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก2-3วันก็น่าจะแล้วเสร็จ โดยการซ่อมครั้งนี้จะใช้ไม้เนื้อแข็งมาทดแทนในส่วนที่ชำรุดทั้งหมด ซึ่งเนื้อไม้เก่านั้น เป็นไม้เนื้ออ่อน จับดูก็รู้ได้ว่าเบาและยุ่ยมาก จึงผุพังง่าย ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวที่สะพานแดงก็ต้องะมัดระวัง เพราะสะพานที่ถัดจากช่วงที่มีการซ่อมนี้ ก็เริ่มผุพังอีกหลายจุด และราวไม้ก็โยก ทางที่ดีก็อย่าพิงกับราวไม้เพราะอาจหลุดและตกลงไปได้

ส่วนการแก้ไขแบบถาวร จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจ้าของสะพานแดงนี้ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้มอบให้กับท้องถิ่นดูแล ตอนนี้กำลังเตรียมของบประมาณในการปรับปรุง คาดว่าจะใช้เงินราว 2ล้านบาท มาพลิกโฉมสะพานทั้งหมด โดยจะเปลี่ยนวัสดุทางเดินจากไม้เป็นคอนกรีตเพื่อทนต่อสภาพอากาศ ส่วนราวสะพานอาจใช้ไม้ตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศ และต้องเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง ต้องทำให้สะพานนี้สมบูรณ์ ถึงจะสามารถส่งมอบให้ทางท้องถิ่นดูแลได้

     

footer_master footer_master footer_master

ธราธร ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว