AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

และนี่ก็คือภาพของอุโบสถวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามวัดที่จะมีการตัดหวายลูกนิมิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า และจะมีการจัดงานพร้อมกันก็คือในวันที่    2-10 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับอุโบสถหลังนี้ ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2537 ตั้งแต่ที่ยังเป็นสำนักสงฆ์ศาลพันท้ายนรสิงห์ และต่อมาเมื่อปี 2550 จึงได้ยกสถานะขึ้นให้เป็นวัด แต่ยังไม่สามารถประกอบกิจของสงฆ์ที่กำหนดให้ทำในเขตวัดเท่านั้น เนื่องจากยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอนนั้นต้องไปทำกิจของสงฆ์รวมทั้งบวชพระที่วัดใกล้เคียงก่อน  และเมื่อปี 2554 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงสามารถประกอบกิจต่างๆได้

อุโบสถหลังนี้มีรูปแบบเดียวกับวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเป็นวัดสายเดียวกัน หลวงพ่อเจ้าอาวาสมีประสงค์ที่อยากสร้างอุโบสถให้คล้ายกัน เพราะเป็นอุโบสถที่งดงาม  อุโบสถหลังนี้เป็นสองชั้น ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระจก ซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ เหลือการปูพื้น ทาสี เก็บรายละเอียด เดินสายไฟ ส่วนการตัดหวายลูกนิมิตนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

tp-วัดศาลพันท้าย2 tp-วัดศาลพันท้าย3 tp-วัดศาลพันท้าย4

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว