ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายประภัสสร์   มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร   และเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของท่าเรือรับลม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำชับให้เจ้าของท่าเรือ ตรวจสอบผู้ควบคุมเรือมิให้ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด ต้องตรวจสอบดูแลตัวเรือ เครื่องจักรและท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การใช้บริการผู้โดยสาร  สำหรับโป๊ะเทียบเรือต้องมีป้ายแสดงจำนวนคนที่โป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้  มีห่วงชูชีพ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการช่วยชีวิตให้เพียงพอและพร้อมที่จะสามารถใช้การได้  ส่วนตัวผู้โดยสารเองก็ควรขึ้นลงเรือด้วยความระมัดระวังด้วย นอกจากนั้นเจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ

Read more

เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  พร้อมด้วย  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน   โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตีฆ้องเปิดงาน  และโบกธงปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

Read more

ประกันสังคมส่งผู้ประกันตนกลับบ้าน

  นี่เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณท่ารถตู้โดยสารสาธารณะ ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่ง ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางกลับบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางที่อาจหนาแน่นในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึง  วันนี้จึงได้เห็นหลายคนหิ้วกระเป๋าแบกสัมภาระเพื่อมารอคิวขึ้นรถตู้  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนผู้ประกันตนที่กำลังจะเดินทางกลับบ้าน ตามโครงการประกันสังคมส่งผู้ประกันตนกลับบ้าน โดยได้มีมอบของที่ระลึก น้ำดื่ม ผ้าเย็น พัด ให้ไปด้วย รวมทั้งแนะนำให้พกบัตรรับรองสิทธิฯ ติดตัวขณะเดินทางหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้น

Read more

ขนส่งขอความร่วมมือให้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนต่างพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถส่วนตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์ที่ไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมในการเดินทาง  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ฟรี โดยให้บริการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20

Read more

งานผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

ที่ลานกิจกรรมชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (มหาชัย)  กรมการจัดหางาน ได้จัดงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน สำหรับงานนี้ได้จัดขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์  โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อชุมชนและคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก

Read more

สืบชะตาทะเลอ่าวไทย

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่บริเวณอาคารหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน ครั้งที่ 7 โดย ส่วนราชการ พี่น้องชาวประมง และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก นายกำจร มงคลตรีลักษณ์

Read more

ผู้ว่าฯมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำจุดหลักจุดบริการและด่านชุมชนช่วงสงกรานต์

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์    มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำจุดหลัก  จุดบริการ  และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าร่วมอบรมจำนวน  280 คน  ซึ่งขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็งจริงจัง  เพื่อคอยบริการประชาชนที่เดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า

Read more

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   และวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นายสมพร เมืองคล้าย  ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Read more

ชายวัย63ปี มีภาวะเครียดใช้ผ้าขาวม้าผูกคอเสียชีวิต

เมื่อเวลา07.00น. ของวันที่ 8 เมษายน 2561 ร.ต.อ.เสนาะ รับสมบัติ รอง สว.สอบสวน สภ.บ้านแพ้ว รับแจ้งเหตุ คนผูกคอเสียชีวิตในบ้านพักบ้านเลขที่148 หมู่1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบ โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้น  พบศพชายนอนอยู่บนบ้าน โดยก่อนหน้านี้ญาติๆได้ช่วยนำร่างลงมาก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึง

Read more

สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ

พ.ต.ต.วุฒิชัย  ทวีกาญจนวัฒน์  สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ท่ารถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เพื่อสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถตู้ เพื่อหาสารเสพติดและวัดค่าแอลกอฮอล์  เนื่องจากช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้ว  จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถ  ให้มีความพร้อมสมบูรณ์  ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนขับรถและระหว่างขับรถ  เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จากการสุ่มตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์พนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะครั้งนี้  ก็ไม่พบว่ามีค่าแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ก็จะร่วมมือกันกวดขันสุ่มตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์ และตรวจเช็คสภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ

Read more

วง Circle 22 เยือนคลื่นวิทยุ Mc radio 95.25 fm

ถือเป็นศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงมาแล้วระยะหนึ่ง สำหรับวง Circle 22   และครั้งนี้พวกเค้าก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่และบ้านใหม่อย่างค่าย Luster Entertainment และได้มาแนะนำเพลงใหม่ ที่มีชื่อเพลงว่า “อย่ากลัว” ที่คลื่นวิทยุ  Mc radio 95.25 fm ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแบบให้กำลังใจถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆของตัวเองและคนรอบข้าง  บอกกับคนที่ผิดหวัง และยังจมอยู่กับความทุกข์ความซึมเศร้าจากความรักหรืออะไรก็ตาม  บางคนหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ อยากให้เค้ารู้ว่า 

Read more

ประชุมหารือเรื่องเขตโบราณสถาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขลง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  นายชิงชัย บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องของการแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก” โดยเป็นการนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

Read more
Page 8 of 11« First...678910...Last »