ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เมื่อเวลา10.30 น.ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นที่โดมกลาง แดน 4 โดยมีนายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ต้องขังชายจำนวน 2400 คน เข้าร่วม เริ่มต้น ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพ ต่อด้วยกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น

Read more

ทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณ

  เมื่อเวลา 10.45 น. ได้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี พร้อมทั้งลูกเสือชาวบ้าน เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยจัดพิธีขึ้นที่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์

Read more

รับเสื้อพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  เมื่อเวลาประ 13.15 น.จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานจำนวน 1,000 ตัว ให้ประชาชนจิตอาสาสวมใส่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นที่อาคารหลังคาโค้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ในพิธีมอบเสื้อพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับ

Read more

ผู้ว่าเน้นย้ำเก็บผักตบชวา

        นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยในที่ประชุมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสถานประกอบการโรงงาน เจ้าของกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ความรับผิดชอบ นำแรงงานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดเก็บผักตบชวาให้หมดสิ้นภายในปี 60 

Read more

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติ28กรกฎา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัดเข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในงานมีกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต

Read more

ปลูกป่าชายเลน

  ที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  ปลูกป่าในใจคน ร่วมใจปลูกป่าชายเลน  โดยมีนางอำไพ  หาญไกรวิไลย์  ประธานกลุ่ม 6 ภูพาน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

Read more

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม  ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   ได้เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

อบจ.สมุทรสาครน้อมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

ที่บริเวณหน้าศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบจ.สมุทรสาครน้อมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน อบจ. ประชาชนชาวตำบลโคกขาม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65

Read more

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ที่วัดยกกระบัตร หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว   นายประภัสสร์ มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     บดินทรเทพยวรางกูร    และ kick off โครงการ 9101

Read more

โรงเรียน สคณ.จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมด้วย นายสรรเสริญ  ขวัญดี             ผู้อำนวยการโรงเรียน    คณะกรรมการสถานศึกษา   คณะอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมฯจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม นายสาคร  อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เมื่อพิธีถวายพระพรชัยมงคลเริ่มขึ้น ประธานได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล

Read more

เตรียมจำหน่ายสแตมป์ชุดแรกแห่งรัชกาลที่10

    สำหรับ “แสตมป์ดวงแรก” แห่งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นั้น จะเปิดจัดจำหน่ายพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ผู้ที่สนใจ สามารถต่อคิวซื้อแสตมป์ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขา โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา

Read more
Page 2 of 1612345...10...Last »