ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 3

  นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 หลังจากที่ได้มีขึ้นมาแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นที่ 1 นั้นเป็นโรงเรียนนำร่อง 10

Read more

ประชุม 36 หน่วยงาน เตรียมงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานออกมายิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ และการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการประชุมร่วมกับ 36 หน่วยงาน ที่บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้หารือเพื่อให้งานแต่ละด้านออกมาอย่างลงตัว ทั้งเรื่องของการแห่ทางน้ำ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางตำรวจน้ำ ที่จะมาคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัย เพราะการแห่ทางน้ำจะต้องทำออกมาให้ยิ่งใหญ่เป็นระเบียบและปลอดภัย ส่วนการแห่ทางบก ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยประสานและอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆที่ขบวนกำลังเคลื่อนผ่าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้ามาในตลาดในช่วงนั้นได้ทราบด้วย ซึ่งทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องที่ทำกันมาทุกปี จึงไม่กังวลใจมากนัก และหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมผู้เข้าร่วมขบวนแห่ทุกขวนที่จะมีขึ้นในวันที่

Read more

เตรียมประชุมนายจ้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ของกรมการจัดหางาน เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม2559 เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

Read more

รถตู้ชนรถพ่วง

  เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถชนกัน 2 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน ตรงบริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาออกกรุงเทพมหานคร) กิโลเมตรที่ 53 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Read more

พุ่งชนท้าย

  เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เพื่อนำเครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นตรงช่องทางด่วน กลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ขาออกกรุงเทพมหานคร

Read more

รับศพ

  เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ศาลาคุณย่ายก นิลดำ วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นศาลาที่ครอบครัวบุญงามและญาติๆ ได้จัดเตรียมไว้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของเด็กหญิงโยษิตา บุญงาม หรือ น้องน้ำหนึ่ง อายุ

Read more

สะท้อนปัญหาแรงงานต่างด้าว

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ  โดยมีเหล่าคณะกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลเข้าร่วม ในครั้งนี้ประธานในที่ประชุม  ได้ให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุม  สะท้อนถึงปัญหาและสภาพสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของตน   ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเสนอกันว่า  เรื่องการทำบุญหรืองานบุญของชาวแรงงานต่างด้าว  ชาวแรงงานต่างด้าวจะเต็มที่มาก  ศรัทธามาก  เช่น 

Read more

โครงการสร้างเสริมความมั่นคงต่อการปฏิรูปสังคม

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดโครงการสร้างเสริมความมั่นคงต่อการปฏิรูปสังคม  โดยได้แบ่งกลุ่มเหล่า ทสม. จากทั้ง 3 อำเภอ  รวมกว่า 50 คน   ร่วมกันบอกถึงปัญหาในพื้นที่  เพื่อรวบรวมและหาแนวทางแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่แต่ละกลุ่มได้หารือกันจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น เรื่องขยะ  มลพิษ 

Read more

ใกล้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่

และในช่วงนี้  เรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่กันแล้ว  ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาคร  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ก็ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field  Day) ขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ โดยงานนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรแบบเห็นของจริง  เพื่อเตรียมกระตุ้นให้เกษตรกรรับรู้  และเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  รวมถึงภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต  การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  การลดความเสี่ยงของผลผลิต  การเชื่อมโยงเครือข่าย  และการบริหารจัดการ  ซึ่งในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เพิ่มเรื่องฐานการเรียนรู้ด้านการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบผสมผสาน  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร  ในการนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้น้ำ  

Read more

ชาวนาลงมือปลูกข้าว

  วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล ซึ่งการเสี่ยงทายในปีนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

Read more

สำนักศาสนศึกษาวัดโกรกกรากเปิดเรียนบาลี

  เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม ทางสำนักศาสนศึกษาวัดโกรกกราก ได้จัดพิธีปฐมนิเทศ เปิดการเรียนการสอนบาลีขึ้น โดยมีพระครูสาครธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีพระครูวิสุทธิ์สิทธุคุณ เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดโกรกกราก และพระภิกษุสงฆ์จากในอำเภอเมืองและกระทุ่มแบนเข้าร่วม โดยการเปิดเรียนครั้งนี้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่สอบได้นักธรรมชั้นตรีขึ้นไปทั้งที่เคยสอบผ่านบาลีแล้วและยังไม่เคยเรียนมาเรียนซึ่งเป็นการเรียนกันแบบสมัครใจ โดยจะเรียนสัปดาห์ละ 5 วันหยุดวันพระและวันอาทิตย์

Read more

หนูน้อยวัย 4 ขวบ พลัดตกท่อเสียชีวิต

เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ เหล็กกล้า สารวัตรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ได้รับแจ้งเหตุมีเด็กพลัดตกลงไปในท่อบำบัดน้ำเสีย ด้านหลังอาคาร 7 โครงการเคหะเอื้ออาทรวัดหงอนไก่ หมู่ที่ 2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Read more
Page 11 of 18« First...910111213...Last »