ร่วมใจแจกเสื้อดำ

อีกหนึ่งความดีถวายพ่อที่นำมาเสนอกันในวันนี้ คือความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางโทรัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ชรบ. อสม.และผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายท่านที่ได้ร่วมกันแจกเสื้อดำฟรีให้กับประชาชน ซึ่งก็มีประชาชนมาลงชื่อขอรับเสื้อกันเป็นจำนวนมาก โดยเสื้อ 500 ตัวที่นำมาแจกก็หมดภายในวันเดียว โดยจะจำกัดคนละ 1 ตัวเท่านั้น สำหรับที่มาที่ไปของแจกเสื้อนั้น เริ่มต้นจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางโทรัดกับผู้นำท้องถิ่นได้เปิดบริการย้อมผ้าให้กับประชาชนตรงจุดตรวจบริการประชาชนตำบลชัยมงคล ซึ่งก็มีประชาชนนำเสื้อมาย้อมกันเป็นจำนวนมาก และมีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านนำเงินมาร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการย้อมผ้า

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องต่างๆที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจะต้องดำเนินการในช่วงนี้ โดยเรื่องที่สำคัญคือเรื่องการจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช โดยก่อนการประชุม ผู้เข้าประชุมได้มีการยืนถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นเวลา 89 วินาที  ส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการมอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนโครงการศึกษาดูงานสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี 2 โครงการคือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และโครงการพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำความรู้มาขยายผลต่อและเผยแพร่ไปยังประชาชน

Read more

หนังสือเล่าเรื่อง “พ่อ”

ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี  ได้มีโอกาสสอบถามจากพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จมาที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘  เพื่อถวายพระกฐินต้นที่วัดสุทธิวาตวราราม  และเสด็จมาอีกครั้งในวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ ในเวลา ๑๕.๐๐

Read more

ประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ  เขตสุขภาพที่ ๕  พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยมีเหล่าตัวแทนคณะทำงานจากทั้ง ๘ จังหวัด  เป็นพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ ๕ เข้าร่วม  คือ  ตัวแทนคณะทำงานจังหวัดสมุทรสงคราม  นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 

Read more

ลงนามถวายอาลัย

ที่บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยประชาชนผู้มารับบริการที่อำเภอเมืองสมุทรสาครต่างทยอยกันมาลงนามถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางด้านนายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่าทางอำเภอเมืองสมุทรสาครได้จัดสถานที่ร่วมลงนามถวายอาลัย ไว้ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยหลังจากปิดรับการลงนามแล้ว ทางอำเภอก็จะจัดส่งรายชื่อผู้ร่วมลงนามทั้งหมดไปให้กับทางสำนักพระราชวังต่อไป สุเมธ/ภาพ/ข่าว

Read more

ความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9เสด็จเยือนท่าฉลอม

พสกนิกรชาวไทยล้วนแต่มีความทรงจำดี ๆ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   หนึ่งในนั้นก็คือพสกนิกรชาวสมุทรสาครคนนี้ พี่อ้อ ชลธิรา รอดทยอย วัย 51 ปี  ได้มีความทรงจำดีดีที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต  เมื่อครั้งหนึ่งในวัย 11 ปี  พี่อ้อเคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

Read more

เตรียมสถานที่ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9

ที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดดอนไก่ดี นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับพสกนิกรชาวอำเภอกระทุ่มแบน  ที่จะเดินทางมาร่วมพิธี ประชาชนอำเภอกระทุ่มแบนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

Read more

วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ได้ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย   ในการวางกระสอบทราย บริเวณชุมชนท้ายบ้าน ตำบลท่าฉลอม เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงในระยะนี้  เนื่องจากบริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วมฝั่งท่าฉลอมอีก 500 เมตร  ที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อน  เมื่อน้ำทะเลหนุนสูง น้ำในคลองจะทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนและถนนถวาย  ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร   จึงนำกระสอบทรายไปกั้นบริเวณที่น้ำคลองจะรั่วซึมเป็นการป้องกันบรรเทาทุกข์ของประชาชนในเบื้องต้น

Read more

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

นายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี พร้อมด้วย นายสาคร  อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีฯ และกลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งภายในพิธีเปิดโครงการ ได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน บรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า เพราะทุกคนนั้นคิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้

Read more

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ-ภาคดนตรีไทย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนในภาคดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกันจัดงานถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจะเป็นการรวมพลังบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   ซึ่งจะมีเหล่าคณะครูและนักเรียนในภาคดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสาครมารวมตัวกันกว่า ๓๐๐ คน  มีเครื่องดนตรีทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ชิ้น  เช่น  ขลุ่ย  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ขิม  จะเข้  ซออู้  ซอด้วง  ฆ้องวง  เป็นต้น โดยกำหนดการของผู้ที่มาร่วมงานในวันที่

Read more

ดอยคำ…โครงการจากพระราชดำริของพ่อ

ร้านบ้านบนดอย เป็นอีกหนึ่งร้าน ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการดอยคำและโครงการหลวงอื่นๆ ซึ่งดอยคำ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อยากแก้ไขปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มีพระบรมราโชวาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป

Read more

เปิดใหม่ตลาดน้ำคลองโคกขาม

และนี่เป็นภาพตลาดน้ำเปิดใหม่  ที่มีชื่อว่า  ตลาดน้ำคลองโคกขาม  เป็นตลาดน้ำที่มีสะพานข้ามไปตำบลพันท้ายนรสิงห์ได้  เรียกได้ว่ามาเที่ยวตลาดน้ำคลองโคกขามก็สามารถข้ามไปเที่ยวฝั่งตำบลพันท้ายนรสิงห์ได้ด้วย  อีกทั้งจะมีเรือให้บริการในการนั่งเรือเที่ยวไปที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ด้วยเช่นกัน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมชุมชนประวัติศาสตร์ โดยตลาดน้ำแห่งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวทางประชารัฐ   ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชน  คือ  ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาชีพค้าขายที่อาศัยอยู่ในชุมชน  นำปัญหาเรื่องค่าเช่าที่ขายของแพงมาเสนอในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน   ในกลุ่มจึงเกิดเป็นความคิดที่จะทำตลาดน้ำชุมชนขึ้น  เพื่อให้มีที่จำหน่ายสินค้าที่มีราคาค่าที่ย่อมเยาเพิ่มขึ้น โดยตลาดน้ำคลองโคกขามนี้ตั้งอยู่ที่ริมคลองข้างวัดโคกขาม  จะจัดขึ้นในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

Read more
Page 4 of 19« First...23456...10...Last »