เรือขนาดเล็กขอรัฐช่วยเหลือ

กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรืออวนรุนขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ตันกรอส ออกมาขอความเห็นใจจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะตั้งแต่ที่โดนคำสั่ง คสช.ให้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับเรือขนาดอื่นๆที่พอจะเห็นความหวังมาบ้างแล้ว  ตัวแทนเรืออวนรุนขนาดเล็กบอกว่า ตอนนี้ทางภาครัฐสั่งให้หยุดการจับสัตว์ทุกชนิด ให้ทำได้เพียงแต่การรุนเคยเท่านั้น และในปีหนึ่งๆนั้น จะมีฤดูที่หาเคยได้ก็ประมาณ2-3เดือน และก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะหาได้มากน้อยแค่ไหน  แน่นอนว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตทั้งปี ไม่เหมือนกับก่อนที่จะโดนสั่งหยุดที่ยังออกเรือไปหากุ้งหอยปูปลาได้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ออกไปไกลเกิน 3000 เมตร เพราะศักยภาพเรือออกไปไกลไม่ได้อยู่แล้ว

Read more

ประโยชน์ใช้สอยที่จะได้จากพื้นที่เขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

  หากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้ว จะสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย  โดยทางเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้รับ              ไม้ต่อจากโยธาธิการและผังเมือง จะบริหารจัดการพื้นที่นี้อย่างไร ติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ เทป            เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559ที่ผ่านมา เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ประเดิมใช้พื้นที่ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมใหญ่ในการให้ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่  ซึ่งทำให้ประชาชนที่               มาร่วมงาน ต่างรู้สึกชอบใจ เพราะพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด

Read more

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี

  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว พระครูสาคร พิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยศิษยานุ ศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือ หลวงพ่อบุญ ธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยในการนี้ได้นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต

Read more

ความคืบหน้าปรับปรุงรถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง

  หลายคนก็ต่างรอคอยว่าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองจะเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายช่างผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้การทำงานสะดวกแล้ว เพราะหมดช่วงฝน จึงเข้าพื้นที่ได้ง่าย การวางรางใหม่นั้น จากกึ่งกลางที่นาขวางไปทางแม่กลอง ได้มีการวางหมอนคอนกรีต วางราง และเทหิน ไปเกือบจะถึงตลาดร่มหุบแล้ว ส่วนจากนาขวางมาทางมหาชัยนั้น วางหมอน ราง และเทหินมาจนถึงบางกระเจ้า ถัดจากบางกระเจ้าไปจนถึงบางโทรัก ได้เพียงวางหมอนกับราง ยังไม่ได้เทหิน

Read more

ตรวจอาหารทะเลในตลาด

  การลงตรวจอาหารทะเลในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ 4 ตลาด ด้วยกัน ได้แก่ ตลาดมหาชัย ตลาด แม่พ่วง ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม โรงพยาบาล สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร

Read more

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท

  รถเคลื่อนที่โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบทได้มาให้บริการกันที่ อบต. คลองมะเดื่อ โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางด้านนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการให้บริการในครั้งนี้ ซึ่งก็มีนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 640 คนที่จะได้รับการตัดแว่นสายตาใหม่ให้ฟรี โดยโครงการนั้นจะให้แต่ละโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองนักเรียนแต่ละคนก่อน หากพบนักเรียนรายใดมีปัญหาทางสายตาก็จะส่งตัวมาตรวจกันในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อประเมินความบกพร่องทางสายตาอย่างละเอียด วันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งออกเป็นหลายจุด และตรวจวัดสายตาให้นักเรียนทุกคนอย่างละเอียด เสร็จแล้วก็จะตัดแว่นให้น้องๆกลับไปใช้กันแบบฟรี นับเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้เด็กๆนักเรียนในชนบทได้มีการรับรู้ทางการมองเห็นที่ดีขึ้น ไม่มีอุปสรรคในการเรียนหรือการดำเนินชีวิต

Read more

ผลการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะ

  สำหรับการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดและเข้มข้นเป็นพิเศษช่วงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจทะเบียน ตรวจอุปกรณ์ภายในรถ ตรวจสมุดประจำรถ และการรับผู้โดยสาร ซึ่งก็พบว่ารถตู้ทุกคันได้ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างไม่มีการรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และยังมีการกำชับว่าให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ส่วนเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับ ได้มีการใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกส่งมาให้ใช้ในการตรวจวัด ซึ่งจะต้องมีการกรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ขับลงไป และก็เป่า หลังจากนั้นเครื่องประมวนผลเสร็จก็จะแสดงผล และสามารถปริ้นผลการตรวจวัดได้ทันทีและให้ผู้ขับเก็บไว้เป็นหลักฐาน การตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดในเรื่องนี้ ซึ่งการตรวจนั้นจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำไปตลอดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สำหรับเรื่องการจัดระเบียบรถตู้นั้นตอนนี้ภาพรวมเรียบร้อยมากขึ้น

Read more

ครู…ไม่ธรรมดา

  เรื่องราวของครูที่นำเสนอในวันนี้กับชื่อตอนที่ว่า ครู…ไม่ธรรมดา คงเหมาะสมที่สุด เพราะครูกลุ่มนี้คือครูที่สอนเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครูที่เลือกมาเป็นครูสายนี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ เพราะพวกเขามีสิ่งที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไปหลายอย่าง ครูธันยกานต์ พวงทอง หรือครูเอ๋ ตัวแทนของครูที่นี่ ซึ่งเล่าให้ฟังว่า เหตุผลที่ตนเองมาเป็นครูสอนเด็กพิเศษ เพราะว่าเขาต่างจากเด็กอื่นๆ หากเขาไม่มีครูที่เข้าใจเขา หากเขาไม่ได้รับการสอน การฝึกฝน เขาจะขาดโอกาสอีกหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะพวกเขาควรจะมีชีวิตที่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

Read more

ชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นน้ำจากขยะเหม็นเน่า

  ชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี  ว่าบริเวณริมถนนเทศบาล 8  ตรงข้ามเยื้องศูนย์ฮอนด้ามหาชัย  มีน้ำจากขยะขังอยู่ริมถนนส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากผู้ที่นำถุงขยะมาทิ้งมีน้ำรั่วไหลจนเกิดการสะสมหมักหมม                      รถเหยียบย่ำไปมา  ทำให้ประชาชนที่อาศัยแถบนั้น  และที่สัญจรไปมาทนกลิ่นเหม็นไม่ไหว จึงวอนขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ ลงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วย หรือผู้ที่นำขยะมาทิ้งจุดนี้ อย่าทิ้งขยะที่มีน้ำมาด้วย ได้โปรดนำน้ำออกให้หมดก่อน  เพราะหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ต่อไป                   จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นรำคาญต่อผู้อื่น

Read more

โอกาสที่ยังเข้าไม่ถึง

นี่ก็คือภาพของศูนย์เรียนรู้ทักษะวัฒนธรรมกลุ่มมหาราชาธรรมาธิราช ที่ตั้งอยู่หลังวัดเจษฎาราม โดยทางวัดเอื้อเฟื้ออาคารหลังนี้ให้ ที่แห่งนี้เปิดมาแล้วประมาณ 7-8 ปี โดยมีครูนาวิน หงสาเจริญ ครูชาวมอญเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันที่นี่มีเด็กๆกว่า 20 คน เป็นชาวมอญและกะเหรี่ยง อยู่ได้โดยเงินของผู้ปกครองที่จ่ายให้เดือนละ 300 บาท เงินตรงนี้ต้องนำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟประมาณเดือนละ1,500 บาท และค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์เดือนละ 3,000

Read more

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา-อบจ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเข้าร่วมพิธีเกี่ยวข้าว ตามโครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนา โดยโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนานี้  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและ เยาวชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการปลูกข้าว ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่

Read more

แข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ของชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ มหาชัยฟลายอิ้งนี้ มีขึ้นที่สนามแข่งขันไกรวัตนุสสรณ์ โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายเชน เกิดไพบูลย์ ประธานชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ , นายธนกนก หงส์ประสงค์ ตัวแทนชมรม ผู้มีเกียรติ และสมาชิกของชมรมที่มาเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุในประเภทต่างๆ สำหรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนี้ ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ

Read more
Page 3 of 41234