หนุ่มรับจ้างโมโหถูกว่าขายยาบ้าเลยเตะหนุ่มใหญ่ดับ

  ร.ต.ท.บุญเลี้ยง วันสามง่าม พนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุมีการทำร้ายกันเสียชีวิตที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงรายงานให้ พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร พบศพนายนายสมชาย จันทร์บางยาง อายุ 53 ปี

Read more

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพี่อให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และเห็นโทษของการตัดไม้ทำลายป่าและภัย ธรรมชาติที่ทำให้ป่าลดจำนวนลง ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า

Read more

ลำไยพวงทองของดีบ้านแพ้ว

  ของดีเมืองเกษตรบ้านแพ้วมีหลายอย่างให้เลือกชิม และนี่แหละค่ะคือของดีของลานเกษตรบ้านแพ้ว ที่ตอนนี้กำลังออกลูกดกเต็มต้น จนต้องใช้ไม้ค้ำกิ่งเอาไว้ เพราะไม่อย่างนั้น กิ่งหักแน่ๆ เพราะแค่ช่อเดียวก็หนักกว่า 2 กิโลกรัมแล้ว สวนลำไยนี้เป็นของนายกิมฮง ตรีพิศาล หรือสวนกิมฮง ที่ปลูกลำไยไว้ราว 20 ไร่ หากนับเป็นต้นเจ้าของบอกว่ามีประมาณ 800 ต้น ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จะออกผลกันช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงมิถุนายน

Read more

ผลสัมฤทธิ์โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น โดยเสริมเอากิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการศึกษาเข้าไปในทุกวัน โดย 10 โรงเรียนเป้าหมายจะต้องมีการจัดกิจกรรม เสริมเพิ่มทักษะ และต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและเสริมกับการเรียน เช่น กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การฝึกอาชีพ แต่จะต้องไม่กระทบเวลาเรียนทางวิชาการ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนค่อยๆปรับแก้ไขจนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและเข้าที่เข้าทาง จากการสอบถามไปยังศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Read more

ล้งวอนรัฐช่วยเหลือ

  จากประกาศของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ที่มีมติให้สถานประกอบการต่อเนื่องประมงหรือห้องเย็น ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องหยุดรับซื้อกุ้งเนื้อหรือส่งวัตถุดิบให้สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศที่ออกมานี้ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของล้งต่างๆ กว่า 300 แห่ง ที่รับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นสมาชิกของสมาคมแช่เยือกแข็งไทยประมาณ 40 – 50 แห่ง นายอาคม

Read more

ความฝันของเด็กต่างด้าว

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญวัดโคก นับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างฝันให้กับเด็กข้ามชาติ ที่ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในสมุทรสาคร เพราะพ่อแม่ต้องมาทำงานที่นี่ แต่เดิม ตรงนี้ยังเป็นเพียงอาคารไม้เก่าเล็กๆ น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก แต่ตอนนี้ศูนย์แห่งนี้มีอาคารหลังใหม่แล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองและทางวัดโคก ที่ได้รวมรวมเงินมาช่วยกันสร้าง อาคารหลังนี้ใช้เวลาสร้างราว 2 ปี และเพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานนี้ ตัวอาคารเป็นปูน ยกพื้นสูงหนีน้ำ หลังคามุงจากเพราะต้องการให้โปร่งสบาย จะได้ไม่ต้องใช้พัดลม อาคารใหม่มีสองห้อง กว้าง

Read more
Page 2 of 41234