9101 บางกระเจ้า

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-เมล่อน1

 

สำหรับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน มีชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ 9101 ชุมชน และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนของจังหวัดสมุทรสาคร กับชุมชนบางกระเจ้า ที่ได้เลือกโครงการที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การปลูกเมล่อน สำหรับที่นี่เป็นการรวมกลุ่มกันของ 7 หมู่ ในตำบลบางกระเจ้า คือหมู่ 2,3,4,5,6,8,9 ส่วนอีก 2 หมู่ที่เหลือเลือกการเลี้ยงปลา

จากการได้พูดคุยกับนายชูชาติ ธรรมพิทักษ์เดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบางกระเจ้า ประธานโครงการ 9101 ชุมชนบางกระเจ้า เล่าให้ฟังว่า เหตุที่เลือกการปลูกเมล่อน เพราะเดิมทีตนเองได้มีการทดลองสร้างโรงเรือนและปลูกเมล่อนเองที่บ้าน และผลผลิตก็ออกดี ออกมาก็ขายได้หมด ที่ปลูกเป็นเพราะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกเมล่อนซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริที่ต่างจังหวัด จึงนำเรื่องมาพูดคุยกับชาวชุมชน ซึ่งทุกคนก็เห็นดีด้วย และตกลงว่าทางชุมชนจะปลูกเมล่อนตามโครงการนี้

การลงมือได้เริ่มจากการปรับเตรียมที่ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม วัสดุอุปกรณ์ซื้อมา แต่ชาวบ้านมาช่วยกันทำ ส่วนการลงเมล็ดนั้นทำเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ตอนนี้ต้นกล้าก็กำลังเจริญเติบโต ชาวบ้านที่ร่วมโครงการก็มีหน้าที่มาเปิดระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ตรวจสอบต้นกล้า ซึ่งประมาณเดือนตุลาคมผลผลิตก็จะเก็บเกี่ยวได้

ที่นี่ปลูกเมล่อน 5 โรงเรือน มี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ กาเลีย กรีนแมน ซากุระ กรีนโอชิ ออเร้นท์แมน ผู้ใหญ่ชูชาติบอกว่า หากใครสนใจอยากปลูกก็มาเรียนรู้ได้ หากใครอยากทานให้มาซื้อได้ในช่วงเดือนตุลาคม สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8995592

                      

tp-เมล่อน2 tp-เมล่อน3

   เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว