ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ-วัดเจษฎาราม

AD WEBSITE CABLE TV

vk ยกช่อฟ้า 1

วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เตรียมจะจัดพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ  ในวันอังคารที่ 11 เมษายนนี้  เวลา 15.49 น.  โดยขณะนี้พระอุโบสถได้ดำเนินการสร้างไปกว่า 65 เปอร์เซ็นต์แล้วในส่วนของงานปูน  เหลือเพียงเก็บรายละเอียด  และเริ่มงานกระเบื้องและงานสีต่อ  ซึ่งจะดำเนินการหลังจากพิธียกช่อฟ้านี้

vk ยกช่อฟ้า 2

โดยช่อฟ้า คือ ส่วนที่อยู่บริเวณยอดสุดของหน้าบันทั้งสองด้าน  มีรูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกนกหรือครุฑ มีจะงอยปากตรงส่วนกลาง ส่วนปลายทำเป็นรูปเรียวโค้งปลายสะบัดออก มีเค้าโครงคล้ายรูปนก หรือพญานาค  และพิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร  ศาสนสถานหรือพระราชวัง  โดยมีคติความเชื่อว่า  หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้ว นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุด และถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์

vk ยกช่อฟ้า 3

ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่  ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้  มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้    ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง  มีจิตใจใฝ่ดี  ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ  มีความสง่างาม  โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้านั้นหาได้ยากมาก  เพราะวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมสร้างมหากุศลในพิธีร่วมกัน  ในวันอังคารที่ 11 เมษายนนี้ เวลา 15.49 น.  ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว