โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

FT ศรีบุณยานุสสรณ์1

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ.กระทุ่มแบน ได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 โดยมีนายสุชาติ เบี้ยบังเกิด ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีการ์ดวันคริสต์มาสของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3, การแสดงของนักเรียน เช่น การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง และการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาต่างๆ

FT ศรีบุณยานุสสรณ์5

สำหรับงานวันคริสต์มาส ที่ทางโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์จัดขึ้น เนื่องจากวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งก็คือ เป็นวันฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลก ทั้งนี้ครูและนักเรียนในฐานะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จึงต้องเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่ดีงาม และให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

FT ศรีบุณยานุสสรณ์2

FT ศรีบุณยานุสสรณ์4

 

FT ศรีบุณยานุสสรณ์3

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว