โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร  จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 100 คน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เนื่องจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  มีภารกิจให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆแก่ประชาชน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เมื่อต้องถูกดำเนินคดี หรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องบ่อยๆ ทั้งเมื่อเกิดปัญหากับตนเองหรือญาติพี่น้อง จะได้ให้คำปรึกษาแก่บุคคลเหล่านี้ได้

footer_master

ซึ่งโครงการนี้ ได้มีการอบรมในหัวข้อความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกันสังคม , ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดก และความรู้ทั่วไปทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว