โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลอมพระเกียรติฯ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-เกษตรเคลื่อนที่1

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทางจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งได้จัดกันที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยทุกหน่วยงานของจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่14คลินิก เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอีก 45 หน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม

ส่วนกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กและชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 10 ทุน, ทุนการศึกษาเด็กยากจน 30ทุน, มอบรถเข็นให้ผู้พิการ 3 คัน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน 100 ชุด

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ปัญหา การผลิตด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นยังเป็นการรับฟังปัญหาต่างๆของเกษตรกรด้วย ส่วนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่บูรณาการร่วมด้วยก็เป็นการให้บริการประชาชนอย่างถึงที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ

 

 

tp-เกษตรเคลื่อนที่2 tp-เกษตรเคลื่อนที่3 tp-เกษตรเคลื่อนที่4 tp-เกษตรเคลื่อนที่5 tp-เกษตรเคลื่อนที่6

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว