แรงงานยะไข่ห์ เมียนมาร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

AD WEB CCTV

fm - ยะไข่1

วันสงกรานต์นับเป็นวันปีใหม่ไทยและเป็นประเพณีไทยแท้แต่โบราณ  ที่คนไทยได้ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานนั้น  แต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  เพราะพวกแรงงานข้ามชาติ   ชนชาติยะไข่ห์ ประเทศเมียนมาร์ ก็รับเอาวัฒนธรรมงานสงกรานต์ของไทยไปยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเมื่อถึงวันสงกรานต์ของแต่ละปีนั้น ชนชาติยะไข่ห์ที่ทำงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย และที่ไปมาหาสู่กันสะดวก ก็จะมารวมตัวกันเพื่อจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ อย่างเช่นในปีนี้ที่วัดบางปิ้ง  แรงงานชนชาติยะไข่ห์ กว่า 1,000 คน ได้มาร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

fm - ยะไข่2

โดยได้ให้ตัวแทนชายและหญิง แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชนชาติยะไข่ห์โบราณ ส่วนคนอื่นๆที่มาร่วมงาน  ก็แต่งกายตามแบบประเพณีนิยม แต่ที่เห็นเด่นชัดและมีการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์เดียวกัน คือ การติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นธงตราสัญลักษณ์ของชนชาติยะไข่ห์  บางคนก็ทำเป็นผ้าคาดหน้าผาก โพกศีรษะ หรือใส่เสื้อที่มีรูปธงตราสัญลักษณ์ชนชาติยะไข่ห์  โดยกิจกรรมนั้น ก็ได้มีการร่วมกันไปสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  และมีการแสดงต่างๆของชนชาติ   ยะไข่ห์บนเวที สร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องแรงงานเมียนมาร์เป็นอย่างมาก

fm - ยะไข่3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว