แถลงข่าวจัดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 1

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม นายสมพงษ์    จิระพรพงศ์  ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมผู้แทนภาครัฐ  ภาคเอกชน   และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 2

โดยทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็น เมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านอุตสาหกรรม ประมง และเกษตรกรรม จากข้อมูล สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)   จังหวัดสมุทรสาคร เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงมาโดยตลอด อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นตลาด กลางสินค้าประมงและสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีการส่งออกสินค้าประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นอันดับต้นๆของประเทศ  นอกจากการประมงแล้ว  จังหวัด สมุทรสาคร ยังมีสินค้าภาคการเกษตรอื่นๆที่สำคัญ เช่น มะพร้าวน้ำหอม  ฝรั่งกิมจู    ลำไย ฯลฯ ที่มีคุณภาพและรสชาติดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 5

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 3

ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2560  บริเวณเชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทย ถนนพระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร  โดยภายในงานจะพบกับอาหารทะเลต่างๆให้ได้รับประทาน พร้อมทั้งสินค้าดีของจังหวัดสมุทรสาคร และพบกับศิลปินต่างๆมากมาย อาทิ  ปู พงษ์สิทธิ์   มาลีฮอนน่า  โป่งหินเหล็กไฟ  เป็นต้น  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและนักท่องเที่ยว  มาเที่ยวและชิมในงานตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 4

พี่เมธ - มหกรรมอาหาร 6

สุเมธ /ภาพ/ข่าว