แจกลูกชิ้น

แจกลูกชิ้น1

 

ที่บริเวณข้างอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มีการทอดลูกชิ้นแจกฟรีให้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยนางสิริการย์ โภคินธนินทร์รัฐ ปลัดอำเภอ  ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันแจกลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกและทอดมัน รวม 89 กิโลกรัม ให้แก่ประชาชนซึ่งมีผู้ให้ความสนใจยืนต่อแถวมารับจำนวนมาก

แจกลูกชิ้น4

โดยทางด้านนางสิริการย์ โภคินธนินทร์รัฐ   ซึ่งเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นทอด กล่าวว่า ที่ตนทำแจกประชาชนในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งตนและครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงร่วมกับกับทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทำลูกชิ้นทอดแจกให้ประชาชนรับประทานฟรี เพื่อเป็นการทำความดีให้แก่พ่อหลวงของเรา

แจกลูกชิ้น3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว