เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

vk ศุนย์การเรียนรู้ 4

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ได้จัดขึ้นที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ตำบลสวนส้ม  โดยมีนายบุญลอย  ทรัพย์มา  ประธานกลุ่ม ศพก. บ้านแพ้ว  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแจ้งถึงโครงการสร้างศาลาเรียนรู้ ศพก.  โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว  ซึ่งทุนสนับสนุนได้เข้าบัญชีมาแล้วเป็นจำนวนเงิน 150,000  บาท  และจะทำพิธียกเสาในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้  คาดว่าจะเสร็จในประมาณวันที่ 15 ธันวาคม  ซึ่งตามระเบียบการนั้นได้กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น

vk ศุนย์การเรียนรู้ 3

vk ศุนย์การเรียนรู้ 2

ส่วนเรื่องแผนการสนับสนุนและดำเนินงานใน ศพก. ปี 2560 โดยกลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ในปีที่จะถึงนี้จะมีกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.  และโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรนั้น  ในปีที่จะถึงนี้จะเน้นไปที่ศูนย์ที่เข้มแข็งของแต่ละตำบล  เพื่อทำให้เกิดเป็นตัวอย่าง  และเป็นศูนย์ให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อในอนาคต  เนื่องจากที่ผ่านมาค่อนข้างมีการกระจายงานลงไปในแต่ละศูนย์  แต่ในแต่ละศูนย์ยังไม่เกิดผลชัดเจนกลับมามากนัก

vk ศุนย์การเรียนรู้ 1

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว