เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ

AD WEB NET 2

4

ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกรวมทั้งคณะครูนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วมจำนวนมาก

6

โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลช่วยเหลือผู้จมน้ำ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า15ปี ได้จัดหาทีมวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอนเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อจมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำเป็นเพื่อรอคอยคนมาช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็น และรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้ เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำอีกด้วย../

5

สุเมธ /ภาพ/ข่าว