เปิดอาคารเรียน55ปี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

s-เปิดตึกอนุบาล 55 ปี-01

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน55ปี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โดยมีนายทวี   ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า รวมทั้งคณะกรรมสถานสถานศึกษา  ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก

s-เปิดตึกอนุบาล 55 ปี-02

นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับอาคารเรียน ค.ส.ล.สูง3ชั้น แบบพิเศษโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 4,368,569 บาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท พี .เอส. พี. สเปเชียลตี้ส์ จำนวน 3,000,000 บาท และเงินบริจาคของผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคจำนวน 1,368,569 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นอาคาร 55 ปี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โดยใช้ประโยชน์เพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

s-เปิดตึกอนุบาล 55 ปี-03

s-เปิดตึกอนุบาล 55 ปี-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว