เปิดศูนย์อาชีวะอาสา

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-อาชีวะ1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ขึ้นที่บริเวณหน้าวัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาทางสถานศึกษาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่งผลให้ได้รับคำชื่นชมและความไว้วางใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีกำหนดการจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถทุกประเภท นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดเตรียมครู นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ไว้คอยให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชน รวมทั้งให้บริการด้านสุขอนามัยของผู้ขับขี่ผู้เดินทาง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ให้ความร่วมมือคอยอยู่ประจำการ ณ ศูนย์แห่งนี้ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

tp-อาชีวะ2 tp-อาชีวะ3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว