เปิดงานสืบสาน…สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานสืบสาน…สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8  โดยมี นายโชติพัฒน์  สิชณรังสี  ปลัดจังหวัด   นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  นายอำเภอกระทุ่มแบน  นางสาวมารศรี  ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  นางอุไร  แตงเอี่ยม ตัวแทนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี   พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป   เข้าร่วมจำนวนมาก
footer_master

โดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  สำหรับการจัดงาน  สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8  ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สีสันฤดูร้อน ซึ่งเป็นลวดลายศิลปะร่วมสมัย จะจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561  ที่บริเวณหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน  ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว   โดยภายในงาน นอกจากจะมีการโชว์วาดลายเบญจรงค์/ลายคราม การจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ เครื่องลายครามแล้ว  ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP  สินค้าธงฟ้า  ผลิตทางการเกษตร  สินค้าอุปโภคและบริโภค  นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวได้มาพักและสามารถทำเบญจรงค์ที่เป็นลายที่ตนเองเขียนเองได้อีกด้วย จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้มาร่วม สืบสานงานศิลป์ กับงาน สืบสาน สีสัน สายเส้นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8 รวมทั้งมาร่วมเรียนรู้การทำเครื่องเบญจรงค์ทั้ง 9 ขั้นตอน มาร่วมสนับสนุนสินค้าหัตถศิลป์ ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้นบนเครื่องจาน ชาม โถง ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไป

สุเมธ /ภาพ/ข่าว