เปิดข้อเท็จจริง

AD WEBSITE CABLE TV

 

รถไฟ1

ตามที่ได้มีผู้โพสต์ภาพรถไฟวิ่งผ่าน แล้วลงข้อความว่า มหัศจรรย์สมุทรสาครมีรถไฟวิ่งบนถนนรถนั้น ทางผู้สื่อข่าวได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ซึ่งจุดที่มีการกล่าวถึง คือ บริเวณถนนเข้าทางเข้าท่าฉลอม ก่อนถึงวัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม ประมาณ 500 เมตร ซึ่งตรงจุดนี้หากมองในระยะไกลจะไม่เห็นรางรถไฟ เพราะถนนรถกับรางรถไฟอยู่ในระนาบเดียวกัน แต่หากเข้าไปใกล้ๆ พื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนรถความยาวประมาณ 20 เมตรนั้น แม้จะอยู่ในระนาบเดียวกัน แต่ก็มีสัญลักษณ์หลายอย่างแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนว่ามีทางรถไฟตัดผ่าน  เช่น ไฟเตือนให้ระวังรถไฟ ป้ายบอกให้หยุด ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางรถไฟตัดผ่าน การทาพื้นถนนเป็นสีแดง และถึงแม้จะไม่มีแผงกั้นรถไฟอัตโนมัติ แต่ก่อนเวลาที่ขบวนรถไฟจะมาถึงบริเวณดังกล่าวประมาณ 2 นาที ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟ บ้านแหลม – แม่กลอง สวมเสื้อสะท้อนแสงสีแดง มานำแผงกั้นตั้งวาง และถือธงสีแดงโบกให้รถที่สัญจรไปมาหยุด เพื่อรอให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อน ซึ่งคนในพื้นที่จะรู้และเข้าใจดี

รถไฟ2

จากการพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่า รถไฟสายนี้เป็นรถไฟสายบ้านแหลม (จ.สมุทรสาคร) – แม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) วิ่งไปกลับแต่ละวันรวม 8 เที่ยว คือ จากสถานีบ้านแหลมไปแม่กลอง (สมุทรสงคราม 4 เที่ยว) และ จากสถานีแม่กลองมาบ้านแหลม (สมุทรสาคร) อีก 4 เที่ยว โดยถนนรถไฟสายนี้ได้สร้างมานานแล้ว ก่อนที่จะมีถนนรถตัดผ่าน แต่เดิมรางรถไฟจะอยู่สูงกว่าถนนอย่างเห็นได้ชัดเจน ต่อมามีการทำทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และรองรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมายัง จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการยกระดับถนนให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นระนาบเดียวกับทางรถไฟ ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่เคยเกิดปัญหารถไฟชนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เลยสักครั้งเดียว

รถไฟ3

สำหรับช่วงเวลาที่ขบวนรถไฟจะแล่นผ่านตรงจุดนี้ จะมีทั้งหมด 8 ช่วงเวลา ด้วยกัน ตามตารางการเดินรถฯ แบ่งเป็น เดินรถออกเป็นขาไปและขากลับ คือ ขาไปจากสถานีบ้านแหลม ไป แม่กลอง มี 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 07.33 น. , 10.13 น., 13.33 น. และ 16.43 น. ส่วนขากลับจากแม่กลองมาบ้านแหลม มี 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 07.18 น.,09.58 น.,12.28 น. และ 16.28 น…/

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว