เทศบาลนครฯล้างถนนวิเชียรโชฎกขจัดฝุ่นละออง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ออกฉีดล้างทำความสะอาดถนนวิเชียรโชฎก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครั้งนี้

สำหรับการล้างถนนวิเชียรโชฎกครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขจัดคราบฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกาะอยู่บนพื้นถนน ถึงแม้ว่าช่วงนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จะลดลงแล้ว แต่ก็ต้องมีการฉีดล้างถนนชะล้างฝุ่นละอองกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว