เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น

fm - รับฟัง1

หลังจากที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร  ได้ผุดไอเดียโครงการดีๆเพื่อแก้ไขปัญหาการย้อนศรของรถจักรยานยนต์ ในการจัดสร้างสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ทั้งสองฝั่ง  เพื่อลดปัญหาการย้อนศรและ ลดอุบัติเหตุ   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนี้ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้ทำเรื่องเสนอการทำสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ไปยังกรมทางหลวง  เพื่อพิจารณาความ เป็นไปได้ในการก่อสร้าง และจากการพิจารณาตรวจสอบมีความเป็นไปได้สูง  และตอนนี้ ได้มีการออกแบบสะพานกลับรถสำหรับจักรยานยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

fm - รับฟัง2

โดยในส่วนของการออกแบบนั้น แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้เป็นผู้ให้ สำนักออกแบบเป็นผู้ออกแบบสะพานดังกล่าว   ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร  จะรับผิดชอบในด้านของงบประมาณการก่อสร้าง   ในส่วนจุดที่จะสร้างนั้น    จะทำสองฝั่งเป็นรูปตัว H  คือ บริเวณหน้าปากทางเข้าท่าฉลอม  และจุดบริเวณหน้าหมวด ทางหลวงมหาชัย   โดยขั้นต่อไปคือการรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนพระราม 2 ทั้งสองฝั่งของสะพานท่าจีน ซึ่งทางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ วันพุธที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย     จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการที่จะก่อสร้าง  เข้าร่วมรับฟังและแสดง ความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย  หากประชาชนเห็นด้วยกับโครงการนี้  ทาง อบจ.สมุทรสาคร และแขวงทางหลวง จะดำเนินการก่อสร้างทันที  คาดว่าใช้เวลา 1 ปีจะแล้วเสร็จ

fm - รับฟัง3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว