เตรียมจัดงานการแห่เฉลิมฉลองหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากทางบก-ทางน้ำ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

หลวงปู่1

ตามที่วัดโกรกราก ได้จัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อปู่และหลวง ปู่กรับ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 4 – 12 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน  โดยการจัดงานปีนี้ จะมีการแห่องค์หลวงพ่อปู่ทั้งทางบกและทางน้ำเหมือนเช่นปีที่แล้ว   ซึ่งงานในปีที่แล้วนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของคณะกรรมการวัดคณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ทำให้เกิดความสวยงาม และพร้อมเพรียง

หลวงปู่2

และในปีนี้ทางเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก มีดำริที่จะจัดงานแห่เฉลิมฉลองหลวง พ่อปู่วัดโกรกกรากทางบก-ทางน้ำ จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผนงานกันขึ้นที่ลานอุโบสถวัดโกรกกราก โดยมีคณะกรรมการวัดโกรกราก คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ตัวแทนตำรวจจราจร ตัวแทนตำรวจน้ำ   ตัวแทนสำนักงานเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

หลวงปู่3

สำหรับงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อปู่และหลวง ปู่กรับที่จะถึงนี้ จะเป็นปีแรกที่เป็นการเฉลิมฉลอง และจะเป็นปีแรกที่จะมีการเปิดรับสมัครขบวนแห่ทางบกที่ตกแต่งสวยงาม เหมือนกับขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยในวันที่ 4 มกราคม 2562  ซึ่งเป็นวันเปิดงาน ในเวลา 08.00 น. จะอัญเชิญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก  จากวัดโกรกกรากไปยังริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยเริ่มแห่ทางน้ำจากหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองออกไปปากอ่าว และวนกลับมายังวัดโกรกกราก โดยจะอัญเชิญหลวงพ่อปู่ขึ้นฝั่ง และมีพิธีเปิดงานในเวลา 14.39 น. แต่ในส่วนของขบวนแห่ทางบกนั้น  จะมีการเปิดรับสมัครก่อนว่ามีกี่ขบวน ถึงจะมาวางรูปแบบขบวนรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้  อีกทั้งไฮไลท์ ปีนี้ จะมีการไหลเรือไฟในวันเปิดงานด้วย ซึ่งทางผู้จัดงาน ต้องมีการวางแผนกันต่อไปอีกว่า จะจัดในรูปแบบไหน  และต้องดูเรื่องของความปลอดภัยต่างๆของเรืออื่นๆที่สัญจรในแม่น้ำด้วย เพื่อให้การไหลเรือไฟครั้งนี้ออกมาสวยงามที่สุด

หลวงปู่4

หลวงปู่5

หลวงปู่6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว