เตรียมขยายถนนสหกรณ์ที่เหลือให้เสร็จภายในปี 64

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

หลังจากที่มีการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร-โคกขาม หรือถนนสหกรณ์ไปบ้างแล้วบางส่วน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงมาครั้งละไม่มาก  เพราะทางกรมฯ ต้องแบ่งงบกระจายไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วย

footer_master

 

แต่ข่าวดีจากที่มีการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดสมุทรสาคร-เพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561   ทางรัฐบาลมีมติ ให้กรมทางหลวง ทำเรื่องของบประมาณในการขยาย  ทางหลวงหมายเลข 3423  สมุทรสาคร-โคกขาม จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร  ที่เหลืออีก 4.5 กิโลเมตร เสร็จให้หมดตลอดทั้งเส้น  ด้วยงบประมาณ 300 ล้านบาท พร้อมทั้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนน  ทางเท้า และทางระบายน้ำ  เนื่องจากที่ผ่านมาถนนสหกรณ์  ยังขาดงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนและระบบระบายน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะได้งบประมาณมาดำเนินการทีเดียวทั้งหมด  คาดว่าจะให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว