เดิน – วิ่งมินิมาราธอน

AD WEB NET 20-5-60

 

วิ่งมินิมาราธอน1

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ดร.ณรงค์ศักดิ์  พูลเงิน  ประธานจัดการแข่งขัน กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ประธานจัดการแข่งขัน  กล่าวว่า  ด้วยชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมรมศิษย์เก่าฯ และเพื่อพัฒนาชุมชนกระซ้าขาว   ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครตั้งอยู่ แต่ยังขาดทุนทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนา  จึงได้จัดโครงการ  กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง  มินิมาราธอน  ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมชมรมศิษย์เก่าฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าฯ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อีกด้วย

วิ่งมินิมาราธอน2

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร,  ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ค่าสมัครเริ่มที่ 250 บาท ถึง  300 บาท ซึ่งผู้ที่ร่วมแข่งขันจะได้เสื้อและเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้ถ้วยรางวัล

ส่วนเส้นทางในการวิ่งนั้น ทางคณะผู้จัดการแข่งขันได้เลือกเส้นทางที่จะทำให้ผู้วิ่งได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชายฝั่งทะเล  การทำนาเกลือ  และ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน  ทั้งนี้ก็ได้กำหนดการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560  โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เบอร์ 034-450001-2../

 

สุเมธ/ภาพ/ข่าว