เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

AD WEBSITE CABLE TV

vk เชิญ 1

เป็นอีกหนึ่งข่าวด่วน  ที่ทางจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  กำลังจัดเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคมนี้  เวลา ๑๗.๐๐ น.  โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  มาเป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งมีข้าราชการพลเรือน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  รวมถึงประชาชนเข้าร่วม

vk เชิญ 2

ในพิธีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดัปกรณ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   จากนั้นเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระสยามเทวาธิราช  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

vk เชิญ 3

 จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวสมุทรสาคร  มาร่วมพิธีในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคมนี้  เวลา ๑๗.๐๐ น.  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว