เชิญร่วมประกวดโอทอปจูเนียร์

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

 

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการโอทอปจูเนียร์คอนเทส ว่าโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมมือกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และบริษัทไทยเบฟเวอเรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการโอทอปจูเนียร์คอนเทส เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน ให้สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการค้าขาย เพื่อเป็นอาชีพที่จะสร้างรายได้ในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว

ซึ่งตอนนี้เปิดรับผลงานการของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนเรื่องการสร้างอาชีพ โดยจะแบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และ5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้น ที่ไม่ได้มีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือทำซ้ำ โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งใบสมัคร บัญชีโครงการ และคลิปวีดิโอนำเสนอ 3 นาที โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด ทั้งหมดจะส่งเข้าไปยังระดับประเทศเพื่อให้คณะทำงานกลั่นกรองเหลือเพียง 76 จังหวัด และจะตัดสินให้เหลือเพียง 20 ผลงาน ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะมี 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดรับสมัครและส่งผลงานแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เวปไซต์ กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th และเวปไซต์บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด www.prsthailand.com  และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-411717

 

tp-โอทอปจูเนี่ยร์2 tp-โอทอปจูเนี่ยร์3 tp-โอทอปจูเนี่ยร์4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว