เคอรี่เอ็กเพรสมหาชัย มอบเงินให้กับ รพ.สมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp Kerry1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเคอรี่เอ็กเพรส สาขามหาชัย ได้นำเงินจำนวน 50,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่จำนวน 10 ลัง ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการของทางเคอรี่เอ็กเพรส สาขามหาชัย ที่ทำขึ้นครั้งนี้นับเป็นโครงการแรกที่ทำร่วมกับชุมชน และต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคม ซึ่งต่อไปก็จะมีโครงการดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกตามโอกาสต่างๆ โดยตอนนี้ในตลาดมหาชัยก็มีเคอรี่ทั้งหมด 7 สาขา ส่วนในสมุทรสาครมีทั้งหมด 22 สาขา

tp Kerry2

ซึ่งทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณกับการมาสนับสนุนและช่วยเหลือครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครต้องการและจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากทุกวันนี้ทางโรงพยาบาลมีผู้ป่วยนอกและในจำนวนมาก และยังขาดสิ่งจำเป็นอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ การที่ทางภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงิน นับว่าเป็นการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งใครที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์การแพทย์ ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลที่ห้องรับบริจาคชั้น1 ตึกอุบัติเหตุได้ทุกวัน

tp Kerry3

tp Kerry4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว