เก็บขยะเลียบคลองสี่วาฯ เฉลิมพระเกียรติ

วี เก็บขยะทำความสะอาด01     

           นายสมนึก  มีบริบูรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ  เป็นประธานในการทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 9 มิถุนายน  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  84 พรรษา 12 สิงหาคม  พร้อมด้วยเหล่าพนักงาน  และเจ้าหน้าที่ อสม. จากสถานีอนามัยคอกกระบือ รวมกว่า 50 คน ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเดินเก็บขยะบริเวณเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์  เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร  และทำการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  รวมถึงกวาดขยะต่างๆ ด้วย

เก็บขยะทำความสะอาด

           ซึ่งตามประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีเรื่องเล่าที่ประชาชนทุกคนประทับใจคือ  ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีต่อมานั่นเองค่ะ

ภูเบศร์ / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว