อิทธิพลปาบึกยังส่งผลกระทบ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบชายฝั่งมีน้ำท่วม และก็ท่วมผิวถนนพระรามสองในจุดที่ต่ำด้วย ส่วนนี้เป็นภาพของแถบหมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า ตรงถนนที่วิ่งไปยังศาลเจ้าพ่อเสือ ปกติแล้วถนนตรงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนก็จะไม่ท่วมแบบนี้ จะท่วมเฉพาะช่วงที่ต่ำๆเท่านั้น แต่วันนี้ท่วมเกือบตลอดทั้งเส้น และท่วมสูงจนเข้าไปในบ้านเรือนด้วย

จากการสอบถามชาวบ้าน เขาบอกว่า ครั้งนี้ท่วมเยอะมากพอสมควร และเยอะผิดปกติของน้ำทะเลหนุนธรรมดา เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกด้วย ไม่อย่างนั้นคงไม่ท่วมหนักขนาดนี้  ชาวบ้านเล่าต่อว่า ตอนแรกคิดว่า เหตุการณ์จะจบแล้วเพราะพายุสงบไปแล้ว ไม่คิดว่าจะเจออีก ตั้งตัวแทบไม่ทันทีเดียว เพราะกระแสน้ำมาเร็วมากและก็ไม่น้อยกว่าวันที่พายุปาบึกเข้าเลย

footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว