อำเภอเมืองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-น้ำท่วม1

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับบริจาคสิ่งของจากหลายๆท่านที่ได้นำมามอบให้เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอำเภอเมืองฯก็ได้ร่วมบริจาคปลากระป๋องด้วย จำนวน 2,000 กระป๋อง นอกจากนั้นยังมี คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าอำเภอ และผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายท่าน ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคกันที่หน้าอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ซึ่งก็จะได้ทำการรวบรวมนำสิ่งของนี้ไปมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะได้เดินทางไปส่งให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

 

tp-น้ำท่วม2 tp-น้ำท่วม3 tp-น้ำท่วม4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว