อบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

AD WEB CCTV

fm - พัฒนาสตรี1แก้ไข

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี  มีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน  และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วม

fm - พัฒนาสตรี2

โดยโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี  ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของกลุ่มพัฒนาสตรีให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ และเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งภายในโครงการครั้งนี้  ได้มีการสาธิตสอนทำขาหมูพะโล้  เป็นความรู้และแนวทางเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีต่อไป

fm - พัฒนาสตรี3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว