ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษารักปลอดภัยวัยใสไม่ท้อง

tp-ท้องก่อนวัย1

โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษารักปลอดภัยวัยใสไม่ท้อง โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ,  เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เทศบาลสมุทรสาครและกลุ่มสถานศึกษา ในรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีเมือง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5  จากโรงเรียนวัดศรีเมือง และโรงเรียนโสภณาราม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 75 คน และได้เชิญนางณัฐกานต์ โรจน์ชวิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัยรุ่นและเยาวชน เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และในอนาคตจะเป็นกำลังแรงงานและสมองของประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนหนึ่งกลับต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือแม้แต่การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพ่อ หรือแม่ แต่เยาว์วัย ซึ่งมีผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การแท้ง การคลอด ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด รวมถึงปัญหาการเลี้ยงดู

สาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คุมกำเนิด มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือก่อนเวลาอันควร โครงการนี้จึงได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ครอบครัว และคนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงวิธีและแนวทางการป้องกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่พลาดพลั้งเกิดสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นในช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่ยังไม่พร้อม

 

ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษา

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว    

 

tp-ท้องก่อนวัย2 tp-ท้องก่อนวัย3