สิบล้อเป็นเหตุ!!!

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT สิบล้อ1

หลายวันมานี้ เชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องขับผ่านบนสะพานหน้าวัดสหกรณ์ ก็คงเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมถึงมีถังทาสีขาวแดง และกรวยพลาสติก มาตั้งบริเวณเชิงสะพานเป็นแถวยาวแบบนี้ โดยในวันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็ได้ลงพื้นที่เพื่อคลายความสงสัยของใครหลายคน ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่า ปกติเดิมช่วงเชิงสะพานจุดนี้ รถที่ลงสะพานมาจะสามารถกลับรถไปทางขวาเพื่อไปยังใต้สะพาน และมุ่งไปยังถนนเส้นคลองหลวงได้  แต่พอมาช่วงหลังนี้ ได้มีรถบรรทุกดินแบบมีพ่วง มากลับรถตรงจุดนี้ทุกวัน จนทำให้ล้อรถไปทับท่อน้ำ และปูนหน้าบ้านของชาวบ้านแตกได้รับความเสียหาย

FT สิบล้อ2

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จึงทำให้หน่วยงานหนึ่งเมื่อได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ ก็ได้นำถังทาสีขาวแดงและกรวยมาตั้งเพื่อไม่ให้รถบรรทุกสามารถกลับรถตรงบริเวณนี้ได้ แต่ผู้ที่สัญจรทั่วไปก็บอกว่า  เมื่อมีการนำถังและกรวยมาตั้งเพื่อไม่ให้รถสิบล้อมากลับรถตรงนี้ถือเป็นเรื่องดี แต่มองดูแล้วรถอื่นๆทั่วไปที่ต้องมากลับรถตรงจุดปลายที่กรวยตั้ง ดูแล้วค่อนข้างอันตรายมาก เพราะจุดปลายสุดจะติดกับคอสะพานเกินไปเพราะช่วงถนนและคอสะพานแคบมาก รถที่จะกลับตรงนี้เพียงแค่หนึ่งคัน ก็ทำให้รถที่ลงมาจากสะพานต้องชะลอตัวติดขัดยาวโดยเฉพาะในชั่งโมงเร่งด่วน จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยแก้ไขจุดนี้ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปด้วย

FT สิบล้อ3

FT สิบล้อ4

FT สิบล้อ5

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว