สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

การสอบธรรมสนามหลวงสำหรับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระเทพคุณาภรณ์  รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานเปิดการสอบ พร้อมด้วยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งพระภิกษุ-สามเณร จาก 98 วัด จำนวน 493 รูป เข้าสอบในครั้งนี้

tp-สอบนักธรรม2

ซึ่งก่อนที่จะมีการสอบ ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ว่าขอให้ตั้งใจทำข้อสอบ ให้นำความรู้ที่มีทั้งหมดมาตอบคำถาม มาแก้กระทู้ธรรม ซึ่งเป็นการเขียนบรรยาย ที่จะต้องเขียนให้ชัด ไม่มากไป ไม่น้อยไป อธิบายความให้ชัดเจน ส่วนทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ก็ขอให้พรภิกษุ-สามเณรที่มีรายชื่อที่ต้องเข้าสอบ มาสอบให้ครบ อย่าขาด เพราะเป็นเรื่องสำคัญ โดยการสอบจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม เป็นเวลา 4 วัน

tp-สอบนักธรรม3

การสอบธรรม แบ่งเป็นแผนกนักธรรม และแผนกธรรมศึกษานักธรรมเป็นของพระเณรธรรมศึกษา เป็นของญาติโยมคฤหัสถ์แบ่งเป็นชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกการสอบในพรรษาของพระเณรนี้เป็นการสอบนักธรรมชั้นตรีเท่านั้นส่วนนักธรรมโทและเอก รวมทั้งธรรมศึกษาตรี โท และเอก จะประมาณ 1 เดือนหลังจากนี้ในสมัยก่อนจะต้องมีผู้นำข้อสอบจากแม่กองธรรมมาเปิดสอบตามจังหวัดต่างๆ บรรทุกใส่รถกันมาเป็นเที่ยวรถกระบะก็มี แล้วแต่จำนวนนักเรียนในจังหวัดนั้นๆ. ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรมาในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการสอบใหม่ ไม่ต้องขนข้อสอบมาจากแม่กองอีกแล้ว. ใช้วิธีส่งข้อสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด. ผู้ที่มีสิทธิ์รับข้อสอบจะมีรหัสผ่านของตนเข้าไปรับข้อสอบ พิมพ์ออกมาปลายทางได้เลย การสอบธรรม สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรีนักเรียนต้องเขียนอธิบายพุทธภาษิตที่เป็นโจทย์ ให้ได้เนื้อหาสองหน้ากระดาษ โดยมีพุทธภาษิตมารับรองอีกหนึ่งบท คำว่ากระทู้ นำมาจากไม้กระทู้ เสากระทู้ ซึ่งมักใช้ตอกเป็นหลักไว้กระทู้ธรรมจึงหมายถึง หัวข้อธรรมที่ตั้งโจทย์ไว้ให้นักเรียนอธิบายความหมาย

 

tp-สอบนักธรรม4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว